'Maffiapraktijken bij Rotterdams taxikeurmerk'

Ben Steenbergen rijdt al 54 jaar taxi, waarvan 25 jaar bij Rotterdam The Hague Airport. Sinds kort is hij ook verplicht het taxikeurmerk te halen. "Geldverspilling en gezien mijn staat van dienst complete waanzin", stelt Ben. "Als een klant ergens heen moet, breng ik hem daar."
Het taxikeurmerk is in 2009 door de gemeente Rotterdam verplicht gesteld, maar tot nu toe gold dit niet voor de standplaatsen op Rotterdam The Hague Airport. Sinds kort geldt ook daar het keurmerk, waardoor de 78-jarige Steenbergen alsnog mondeling en schriftelijk examen stratenkennis moet doen. En dat valt niet mee.

"Ik ben twee keer gezakt omdat ze veel te moeilijke vragen stellen. Elke zijstraat en meer dan twintig hotels moet je kunnen opsommen." Slapeloze nachten en een verhoogde hartslag heeft hij er van. Als hij het examen op 31 januari niet haalt, wordt hij uitgesloten van werk en het lidmaatschap van een taxivereniging.

Klacht bij SKRT
Bezwaar maken tegen de verplichting heeft geen zin, volgens zijn vrouw Kirsten. De instantie die het keurmerk verstrekt, de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT), reageert niet op klachten en bezwaren worden niet in behandeling genomen.

"Het zijn een soort maffiapraktijken van een organisatie met drie bestuurders die zichzelf verrijken'', aldus de vrouw van de chauffeur op leeftijd.

"De bestuurders hebben allemaal dubbele petten, de organisatie is niet transparant en voor alles moet je betalen. In andere gemeenten kost het keurmerk niets en krijg je inzage in de reglementen, examenresultaten en kwaliteitseisen."

Advocaat ingeschakeld
Steenbergen vermoed opzet en tegenwerking, omdat hij geen blad voor de mond neemt en al jaren strijd tegen de gesloten opzet van de SKRT. Bezwaar maken bij de gemeente heeft volgens hem geen zin, want ambtenaren verwijzen hem naar de SKRT. Het echtpaar heeft nu een advocaat ingeschakeld en hoopt steun te vinden bij de politiek.

De voorzitter van de SKRT, Jan van Heest, legt alle beschuldigingen naast zich neer. Hij wil geen uitzondering maken voor Ben Steenbergen. "Een ontheffing voor oudgedienden is niet mogelijk, we maken voor niemand een uitzondering. Van belangenverstrengeling is ook geen sprake. We worden door de gemeente gecontroleerd."

Deel dit artikel:

Reageren