nieuws

Rotterdam lokt leraren met welkomstpremie

Met een welkomstpremie van 5000 euro en gunstige studieregelingen wil Rotterdam leraren overhalen om hier voor de klas te komen staan. De maatregelen moeten van Rotterdam ''de meest aantrekkelijke stad'' van Nederland maken voor docenten.
De welkomstpremie is bedoeld voor docenten die zijn opgeleid in vakken waarin een lerarentekort bestaat: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en Duits. Ook academici die op een Rotterdamse basisschool gaan werken komen in aanmerking. De premie is alleen bedoeld voor bevoegde leraren die voor het eerst een vaste aanstelling krijgen in de stad.

Rotterdampas en beurzen

Het gemeentebestuur en de schoolbesturen hebben meer 'lokkertjes' in petto. Zo krijgen alle leraren, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en conciërges een Rottterdampas. Die geeft gratis toegang of korting op bijvoorbeeld musea en het openbaar vervoer.
Ook op het gebied van scholing trekt Rotterdam de portemonnee. Leraren die zich verder willen ontwikkelen, kunnen een beroep doen op de nieuwe Rotterdamse Lerarenbeurs. Ze kunnen maximaal 2000 euro vergoed krijgen voor bijvoorbeeld cursussen. Voor de meest ambitieuze groep komt er een leergang op masterniveau: de Erasmus Excellentie Leergang. Zo'n 30 docenten mogen die gaan volgen.

Bevoegde docenten

Het maatregelenpakket is samengevat in de ''Rotterdamse Leraren C.A.O.'' De afkorting staat voor Rotterdam-eigen Complementaire Arbeidsafspraken. Het belangrijkste doel: zoveel mogelijk bevoegde docenten voor de klas krijgen. Rotterdam loopt achter op het landelijk gemiddelde.
"We zien dat behoorlijk wat lessen door net niet helemaal goed bevoegde leraren worden gegeven'', legt verantwoordelijk wethouder Hugo de Jonge uit. Terwijl juist in Rotterdam de onderwijsachterstanden groter zijn dan in de rest van het land.

Zwaar werk

Veel docenten denken dat het zwaar is om in Rotterdam te werken, zegt De Jonge. ,,En het is ook een forse klus. Maar het is ook ontzettend mooi. Als je echt iets wilt maken van je leven voor de klas, moet je dat in Rotterdam komen doen. Hier doe je er echt toe.''
Als de maatregelen werken, trekt Rotterdam docenten weg uit andere plaatsen. De Jonge rekent op begrip. "Andere steden zien ook dat de opdracht voor het onderwijs in Rotterdam het grootst is. Ik ga ervan uit dat ze het ons niet misgunnen dat we onorthodoxe maatregelen nemen om de beste leraren binnen te halen."
Het gemeentebestuur trekt dit jaar 1,7 miljoen uit voor de plannen. In 2017 en 2018 gaat het om 3 miljoen euro per jaar.