Onderzoeksraad onderzoekt veiligheid Rotterdamse haven

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken of de veiligheid in de Rotterdamse haven op orde is. Aanleiding is het OVV-rapport uit 2013 over tankopslagbedrijf Odfjell, waar het jarenlang niet zo nauw genomen werd met de veiligheid. Odfjell moest zelfs een tijdje helemaal dicht.
De OVV stelde toen ook dat toezichthouders als de Milieudienst Rijnmond (DCMR), Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) steken hadden laten vallen.

Door het falen van het toezicht op de veiligheid hebben werknemers en de omgeving gevaar gelopen, concludeerde de OVV toen:

''Ernstige overtredingen leidden nauwelijks tot bestuurlijke sancties. De Veiligheidsregio trad niet handhavend op en sloot zich aan bij de aanpak van de DCMR die alleen gericht was op een goede relatie met het bedrijf.''

''De Inspectie SWZ hanteerde een strengere handhavingsaanpak, maar schaarde zich in de periode 2009-2011 ook achter de aanpak van de DCMR'', stelde de OVV vast.

De raad deed aanbevelingen aan de toezichthouders om de veiligheid bij Rotterdamse havenbedrijven beter te controleren. De komende tijd wordt onderzocht of die aanbevelingen zijn overgenomen.
Deel dit artikel:

Reageren