nieuws

Rotterdam trekt 9 ton uit voor opknappen Beverwaard

Rotterdam stelt 900.000 euro extra beschikbaar om de leefbaarheid in de wijk Beverwaard te verbeteren. Het geld gaat onder meer naar het uitbreiden van sociale teams en het opknappen van het buurtcentrum. Ook wordt er vaker schoongemaakt.
Aanleiding voor de maatregelen is de grote hoeveelheid klachten die is geuit tijdens een bewonersbijeenkomst over het tijdelijke asielzoekerscentrum dat in de Beverwaard komt. Omwonenden van het azc aan de Edo Bergsmaweg kwamen in opstand, omdat de wijk volgens hen al veel problemen heeft.
Compensatie
De gemeenteraad wilde dat ter compensatie voor de komst van het azc de wijk zou worden opgeknapt. Rotterdam heeft eind vorig jaar op internet aan inwoners van de Beverwaard gevraagd wat hun ideeën zijn over de leefbaarheid in de wijk.
2000 van de 12.000 inwoners vulden de vragenlijst in. Zij vinden dat de gemeente vooral moet zorgen voor de veiligheid, een schone wijk, opgeknapte woningen en wijkgebouwen en meer werkgelegenheid.
Gemeenteraad
De maatregelen die nu zijn voorgesteld zijn gebaseerd op de antwoorden die de bewoners hebben ingevuld. Zo is er sinds begin februari een politiepost in het buurtcentrum de Focus en komen er meer stadswachten en politieagenten op straat.
Daarbij moet het azc zorgen voor meer banen. Het stadsbestuur heeft dinsdag een Plan van Aanpak Beverwaard naar de gemeenteraad gestuurd.
Het azc in de Beverwaard moet tijdelijk onderdak bieden aan zeshonderd vluchtelingen. Het opvangcentrum gaat dit voorjaar open.