nieuws

Woningtekort voor erkende vluchtelingen in Rotterdam

De Rotterdamse woningcorporaties kunnen de huisvesting van het grote aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet meer aan. Er zijn onvoldoende huurwoningen voor de grote toestroom asielzoekers.
Dat zeggen de corporaties Woonstad, Havensteder en Vestia. Zij pleiten voor extra maatregelen, zoals het ombouwen van leegstaande kantoorpanden en oude zorgcomplexen. Ook willen de corporaties sloopwoningen inzetten voor tijdelijke vluchtelingenhuisvesting.
Volgens de Rotterdamse wethouder Schneider is de huisvesting van vluchtelingen voorlopig geen enkel probleem en zijn extra maatregelen nog niet aan de orde. De drie woningcorporaties bestrijden dat en voorzien juist wel een probleem. Van de vier grote woningcorporaties wil alleen Woonbron nog niet op de zaken vooruit lopen.
De corporaties moeten in de eerste helft van dit jaar voor ruim 900 vluchtelingen een woning vinden en het kabinet kondigt al aan dat het er nog meer zullen worden. De huisvesting van erkende vluchtelingen en de verdeling onder gemeenten wordt landelijk bepaald.
Maria Molenaar van corporatie Woonstad: 'Nu lukt het nog om vluchtelingen onder te brengen in een woning uit de huidige voorraad maar dat gaat binnenkort niet meer lukken en daarom zijn er onorthodoxe maatregelen nodig.'
Volgens de corporaties levert de huisvesting van vluchtelingen nu nog geen vertraging op voor reguliere woningzoekers.

Leegstaande kantoren

Het kabinet attendeert gemeenten er nu al op dat er voorlopig geen einde komt aan de hoge instroom van asielzoekers en dat woningcorporaties daarop moeten anticiperen. Minister Blok van Wonen heeft het over het geschikt maken van panden voor kamerverhuur en leegstaand vastgoed inzetten voor tijdelijke bewoning.
Volgens wethouder Schneider zijn er in Rotterdam nog voldoende sociale huurwoningen beschikbaar en hoeft er dus nog niet te worden ingespeeld op het om- en verbouwen van leegstaand vastgoed.
Rotterdam heeft in 2015 970 vluchtelingen met een verblijfsvergunning ondergebracht in een sociale huurwoning. De opdracht was om er 1144 te huisvesten. De achterstand moet Rotterdam in het eerste half jaar van 2016 inhalen en daarbij nog eens 734 nieuwe vluchtelingen huisvesten; in totaal zijn dat er 906.
Daarmee is Rotterdam er nog niet. Het kabinet gaat er nu al vanuit dat in de tweede helft er nog eens 23.000 erkende vluchtelingen moeten worden gehuisvest. Dit aantal wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland.

Sloop sociale huurwoningen

Het is nog onduidelijk of de hoge toestroom vluchtelingen de woonvisie van het Rotterdams college gaat ondermijnen. Het college is van plan om duizenden sociale huurwoningen te slopen en wil op die plekken duurdere huur- of koopwoningen terug bouwen.
Door het groeiend aantal vluchtelingen en het groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen groeit juist de vraag naar goedkope huurwoningen, en daar houdt de woonvisie vooralsnog geen rekening mee.