Schooldirecteur Van 't Zelfde: Dekker heeft alleen goed nieuws voor slimpies

Directeur Eric van 't Zelfde van OSG Hugo de Groot vindt dat staatssecretaris Dekker half werk levert bij het plan voor maatwerk in het onderwijs. Scholieren mogen van Dekker het vak waar ze heel erg goed in zijn nu ook op een hoger niveau volgen. "Dit is alleen voor de slimpies goed nieuws", zegt Van 't Zelfde.
De directeur van de Rotterdamse 'superschool' pleitte in het verleden al voor een maatwerk-diploma en zag een motie hiertoe breed aangenomen door de Tweede Kamer.

Alleen voerde de staatssecretaris die motie nooit uit. "Ik ben verheugd dat hij het maatwerk-principe nu alsnog onder de aandacht schuift, maar het is niet genoeg", aldus Van 't Zelfde. "Het is helaas alleen een beweging omhoog."

Het is mooi dat slimme leerlingen hun talenten kunnen ontplooien. Maar de directeur had liever gezien dat leerlingen ook vakken op een lager niveau kunnen volgen.

"We hebben hier een aantal havisten die bij de betavakken een 9 gemiddeld staan maar bij Engels een 4. Ik vind dat zij in staat moeten worden gesteld om op mavo-niveau het examen Engels af te leggen."

Dekker licht zijn plan vandaag toe in een brief aan de Tweede Kamer. Hij stelt dat leerlingen het 'expliciete recht' krijgen om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen. Nu bepalen scholen nog zelf of ze leerlingen zulk maatwerk bieden. In de praktijk komt dat heel weinig voor.

Praktische bezwaren spelen hierbij deels een rol, maar die weerlegt Van 't Zelfde. Zo zou dit plan ondoenlijk zijn voor roostermakers.

"Een roostermaker is een puzzelaar en die staat gewoon op de loonlijst dus die komt daar echt wel uit. Dit soort argumenten mogen een organisatorische onderwijsverbetering niet tegenhouden. Wat we nodig hebben is een complete ontschotting in het onderwijs en daar komen we nu helaas nog niet aan toe."
Deel dit artikel:

Reageren