nieuws

'Duizenden Rotterdammers verliezen baan door automatisering'

De automatisering en de komst van robots zal in de regio Rijnmond vele duizenden mensen hun baan kosten. Vooral de laagopgeleiden en mensen met een middelbare opleiding zullen moeite krijgen om nieuw werk te vinden. Dat blijkt een onderzoek van de gemeente Rotterdam.
Al heel lang wordt er gezegd dat de computer en de robots veel mensenwerk gaan overnemen. Tot nu toe viel dat mee. Nu zijn echter de technieken steeds beter en wordt het winstgevender voor bedrijven. Volgens de gemeente is het niet te voorkomen.
Wethouder Maarten Struijvenberg: "We moeten ons realiseren dat dit soort veranderingen in de economie niet tegen kunnen worden gehouden. Als dat wel kon, moest je het toch willen, anders zou je de strijd op lange termijn ook nog eens verliezen. Maar dat is natuurlijk voor de mensen die het betreft een bittere pil."
Frank van Oort van de Erasmus Universiteit is een van de mensen die heeft mee geschreven aan het onderzoek. Hij ziet kansen voor nieuwe banen, maar geeft de gemeente wel een waarschuwing.
"We zijn in Rotterdam ook aan het investeren in nieuwe dingen. Slimme distributie, bio-technologie en die takken van arbeid hebben hoog opgeleide mensen nodig. De vraag is of we daar die laag opgeleide mensen mee helpen. Er zal wel een soort doorstroming zijn, maar ik zie toch een grote waarschuwing voor Rotterdam. De kloof tussen laag en hoog opgeleide mensen groter kan worden", aldus Van Oort.
Belangrijk is dat de werknemers waar het om gaat goed worden omgeschoold Maar ook de opleidingen moeten worden aangepast. Er moet een betere aansluiting komen tussen de school en de arbeidsmarkt. Een van de scholen waar dat steeds meer gebeurt is het Zadkine College in Rotterdam-Alexander.