nieuws

Rijnmond Staat Stil met Henri Beunders

De bezorgde burger, wie kent hem niet. Boos over de vluchtelingen. Boos over de komst van een AZC. En ja, dan gaat er wel eens een steen door de ruit. Tuig? "Het is een schreeuw om aandacht", zegt Henri Beunders.
Beunders is hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit. Hij werpt een nieuw licht op de frustraties van de burgers en de opkomst van het populisme: het komt allemaal door de emancipatie.
"We denken vaak dat de 20e eeuw ging over oorlogen. Maar het echte dominante thema is de emancipatie. Daar hebben mensen het over als ze terugblikken. Van de eerste wasmachine tot de eerste doctorandus in de familie."

Bedrogen

De emancipatie. Dat is iedereen een betaalbare woning. Iedereen een fatsoenlijke opleiding. Iedereen wil meetellen en meepraten. Maar ze werden bedrogen, zegt Beunders. Hele volksstammen hebben nog altijd niets te vertellen.
"Door internet ontstond het idee: nu kan iedereen mij horen. Dus begonnen mensen een blogje, om erachter te komen dat alleen zij zelf en hun moeder het lazen. De burgers dachten dat zij mee mochten praten, maar niemand luistert".
Die frustratie wordt nog versterkt door de rol van de politiek. "In de Tweede Kamer zitten alleen hoogopgeleiden, die vooral hun best doen voor 'ons soort mensen'. Ziedaar de kloof. Het zou beter zijn als er ook laagopgeleiden in de kamer gaan zitten."
Maar was de afstand vroeger niet veel groter, toen de minister nog met 'excellentie' werd aangesproken? Beunders: "Dat was de tijd van de verzuiling. Toen was je katholiek, of socialist en hoorde je ergens bij. En telde je mee. Het leidde ook in veel gevallen tot sociale stijgingen"

Keulen

In zijn beschouwing is 'Keulen' symptomatisch. De woede over de massale geweldplegingen tijdens nieuwjaarsnacht in de Duitse stad toont de bezorgde burger in optima forma.
"De politiek en ook de journalistiek in Duitsland hebben de kwestie van de vluchtelingen onder de kaasstolp gehouden. Het volk wachtte op een moment om het ongenoegen kenbaar te maken. Toen kwam Keulen en sindsdien wordt er veel genuanceerder gesproken over migratie."
En waar dit alles eindigt? Henri Beunders: "Ik ben niet optimistisch over Europa. Overal wordt het prikkeldraad uitgerold."
Foto: Arenda Oomen