nieuws

Honderd asielzoekersgezinnen krijgen huis in Rotterdam

In Rotterdam worden nog dit jaar honderd Syrische gezinnen opgevangen in speciaal daarvoor aangekochte woningen. Het is een initiatief van de Rotterdamse stichting De Verre Bergen.
Aan de opvang is een programma gekoppeld waarin taal, scholing, werk en sociale integratie centraal staan.
De Verre Bergen wil onderzoeken of de Syrische statushouders via het project beter in de samenleving integreren dan vluchtelingen in het normale opvangcircuit. Het werkt daarvoor samen met de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

Uitbreiding project

Mocht het project een succes zijn, dan worden op termijn nog eens huizen gekocht voor honderd extra gezinnen. Voor deze twee fases heeft de stichting in totaal 20 miljoen euro gereserveerd.
De Verre Bergen verwacht via de huuropbrengsten het project te kunnen terugverdienen.
De huizen zijn gekocht van particulieren. Het gaat om woningen die verspreid zijn over de hele stad en minstens zes maanden te koop stonden.

Rotterdamwet

De zogenoemde Rotterdamwet-wijken zijn expres vermeden voor het project. Via deze wet kan de gemeente mensen zonder vast inkomen verbieden te gaan wonen in achterstandswijken.