Rotterdam blijft bij grootschalige sloop huurwoningen

Het Rotterdamse college blijft bij het plan om het aantal sociale huurwoningen met 20.000 te verminderen. Daarnaast moeten er 35.000 woningen worden opgeknapt of gesloopt en herbouwd.
De Rotterdamse wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Ronald Schneider, houdt hiermee vast aan zijn eind vorig jaar gepresenteerde woonvisie.

Met minder sociale huurwoningen en een grondige aanpak van de particuliere woningen willen burgemeester en wethouders de stad in balans brengen en vooral aantrekkelijker maken voor gezinnen en hoger opgeleiden.

Bouwen voor middenklasse
Schneider wil fors slopen als het gaat om de goedkope voorraad huurwoningen en bouwen voor het middensegment. Dit stuit op verzet. Want kan Rotterdam wel zoveel sociale huurwoningen missen en wie gaat de mega-opknapbeurt van Zuid betalen?

Ja, zegt de wethouder: ''De voorraad is nu veel groter dan het aantal huishoudens dat daarvoor in aanmerking komt.''

De rest van de cliënten zijn volgens hem scheefhuurders en huurders die wel door willen groeien naar een grotere en duurdere woning, maar vanwege een gebrek daaraan blijven plakken in een sociale huurwoning.

Nee, zeggen huurdersverenigingen, want zij vrezen dat de sociale huurwoningen onbetaalbaar worden voor de echte minima.

Volgens hoogleraar Woningmarktbeleid Peter Boelhouwer zal ook de vraag naar goedkope huurwoningen in Rotterdam gaan toenemen vanwege ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en vluchtelingen die moeten worden gehuisvest. Volgens wethouder Schneider is dit geen probleem en blijven er nog voldoende sociale huurwoningen over.

Grootschalige renovatie Zuid
Daarnaast wil de gemeente Rotterdam de komende vier jaar veertig miljoen euro beschikbaar stellen om duizenden verwaarloosde particulieren woningen op Zuid te renoveren. Corporaties zijn met minister Blok van Wonen in overleg om dat bedrag te verdubbelen.

Bouwen voor het middensegment is officieel geen taak voor de woningcorporaties. Maar hier wordt een uitzondering gemaakt, omdat Rotterdam-Zuid onconventionele maatregelen nodig zou hebben en marktpartijen vooralsnog geen interesse hebben in woningbouwprojecten op Zuid.
Deel dit artikel:

Reageren