nieuws

Rotterdamse ombudsman onderzoekt privacy

De Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld begint een uitgebreid onderzoek naar de manier waarop de gemeente omgaat met de privacy van burgers. In een brief aan het stadsbestuur schrijft Zwaneveld dat ze klachten heeft ontvangen over de grote hoeveelheid persoonlijke informatie die de gemeente vraagt aan mensen die aankloppen voor hulp.
Medische gegevens, financiële overzichten, informatie over familierelaties en contacten met de buren - de lijst van informatie waar de gemeente soms om vraagt is lang. Het gaat Zwaneveld specifiek om Rotterdammers die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de nieuwe Jeugdwet.

Wat gebeurt ermee?

Niet alleen de hoeveelheid gevraagde informatie is een punt van zorg. "Ook is het Rotterdammers niet altijd duidelijk wat er met die gegevens gebeurt."
Zwaneveld gaat onderzoeken of de Rotterdamse praktijk strookt met landelijke en lokale regels. Ze verwacht eind dit jaar haar resultaten bekend te maken.