In Rotterdam al tijdens zwangerschap huisbezoek

Een deel van de aanstaande ouders in Rotterdam krijgt voortaan al voor de bevalling bezoek van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het is een van de nieuwe maatregelen die het stadsbestuur neemt om kinderen een ''stevige start'' te geven.
Het CJG wil dit jaar bij 300 aanstaande ouders langsgaan.

Volgens de gemeente kan zo'n 30 procent van de aanstaande ouders in Rotterdam wel een "steuntje in de rug" gebruiken, bijvoorbeeld omdat er problemen thuis zijn. Als het nodig is, kunnen zij hulp krijgen van een Moedermentor die hen bijstaat met advies. Ook komt in elke wijk een 'kotercafé', waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en helpen.

Kindersterfte fors lager
Het actieprogramma, waar ook het Erasmus MC aan meewerkt, is een vervolg op eerdere maatregelen die vooral waren gericht op het terugdringen van de relatief hoge babysterfte. Die nam met een kwart af sinds de eeuwwisseling.

Tussen 2009 en 2014 kwam 8,4 procent van de baby's te overlijden tussen de 22e week van de zwangerschap en de eerste week na de geboorte. Landelijk is dat percentage 7,5 procent.

Latere problemen voorkomen
Nog dit jaar wil het CJG bij 300 aanstaande ouders langsgaan voordat de baby is geboren. Dat past bij de filosofie dat kinderen in beeld moeten zijn vanaf het allerprilste begin. Het gemeentebestuur trekt 1 miljoen euro uit voor de plannen. Juist door al tijdens de zwangerschap alert te zijn, hoopt Rotterdam problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Sterker nog: er komt een speciaal kinderwensconsult. Tijdens zo'n gesprek bij de huisarts of verloskundige worden risico's in kaart gebracht en krijgen mensen voorlichting over een gezonde zwangerschap. Als het nodig is kunnen ze direct hulp krijgen, bijvoorbeeld bij het stoppen met roken.

Achterstand
Op andere terreinen heeft Rotterdam nog altijd een forse achterstand weg te werken ten opzichte van de rest van het land.

Zo wordt landelijk 14,4 procent van de kinderen te vroeg of met een te laag geboortegewicht geboren. In Rotterdam gaat het om 1300 van de circa 8000 kinderen, oftewel 16,25 procent.

Ook daar willen de gemeente en de zorgsector verbetering in brengen.
Deel dit artikel:

Reageren