nieuws

Rotterdamse Somaliërs fors op achterstand

Veel Rotterdamse migrantengroepen doen het steeds beter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral in het onderwijs scoren ze hoger. Maar op het gebied van werkgelegenheid en uitkeringsgerechtigden blijven velen nog achter. Dat geldt met name voor Somaliërs.
De gemeente Rotterdam liet de
in 2014 onderzoeken. De Somalische gemeenschap scoort daarin slecht. In de stad wonen 2400 Somaliërs. Ruim zestig procent van de Somaliërs in de leeftijd 15-64 jaar is nog op zoek naar werk. 52 procent van hen ontvangt een uitkering.

Motie

Na een motie van Leefbaar Rotterdam heeft de gemeenteraad wethouder Schneider eind vorig jaar gevraagd om de situatie van Somaliërs beter in kaart te brengen. Leefbaar Rotterdam wil weten wat er misgaat en waarom.
Tanya Hoogwerf: "Op dit moment stromen er ook veel Eritreeërs in. Die zijn ongeveer gelijkwaardig als je kijkt naar problematiek en achtergrond. Dus we hebben zoiets van, pak dit soort excessen nu aan en zorg ervoor dat dit in de toekomst niet zo'n groot probleem wordt."
Volgens Hoogwerf wordt de motie op dit moment uitgevoerd. Ze verwacht op korte termijn een terugkoppeling van de wethouder hoe het probleem aangepakt gaat worden. "Wat ons betreft kun je er geen dag mee wachten."

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs gaat het met de meeste migranten steeds beter. Alleen jonge Bulgaren zijn zorgenkinderen omdat ze verhoudingsgewijs een hoog verzuimcijfer hebben.
Criminaliteit
Ook het aantal migranten dat wordt verdacht van criminaliteit neemt af. Het gemiddelde cijfer per groep is 1,9 procent. De Antillianen blijven ondanks een dalende score 'leidend' met 6,1 procent. De Marokkanen volgen met 4,7 procent.