nieuws

Omwonenden DuPont lange tijd blootgesteld aan te veel gif

Omwonenden van DuPont in Dordrecht zijn jarenlang blootgesteld aan te hoge waarden van een chemische stof. Toch lijken de gezondheidsrisico's beperkt. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat donderdag openbaar wordt.
De zogeheten grenswaarde, waarboven de giftige stof schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden, is sinds 2002 niet overschreden. Omdat de chemische stof in de periode van 1967 tot 2012 ook in de lucht terechtkwam, "is de grenswaarde voor chronische blootstelling in het ongunstigste geval 25 jaar lang overschreden", zo stelt het RIVM in het
.
Concrete gevolgen daarvan zijn nauwelijks te duiden. Toch kan de giftige stof wel gezondheidseffecten opleveren, bijvoorbeeld aan de lever. "Er is geen verhoogd risico op schade voor het ongeboren kind. Uit dierproefstudies komt naar voren dat het extra risico op kanker beperkt lijkt", schrijft het RIVM.
Teflon
De stof waar het om draait is PFOA, perfluoroctaanzuur, ook wel C8 genoemd. Die werd gebruikt bij de productie van teflon voor onder meer de antiaanbaklaag van pannen. In 2013 kwam PFOA op de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen terecht. Een jaar daarvoor stopte DuPont met het gebruik van de stof.
De teflonfabriek is door DuPont inmiddels verkocht aan Chemours. Beide bedrijven zijn nog altijd gevestigd aan de Baanhoekweg in Dordrecht.

Drinkwater

Het RIVM heeft vastgesteld dat rondom de fabriek géén sprake is van een verhoogde blootstelling aan PFOA via het drinkwater. Dat betekent volgens de onderzoekers dat eventuele verspreiding via het drinkwater niet aan de orde is geweest.
Effecten op de gezondheid van (oud-)werknemers van DuPont zijn niet specifiek onderzocht door het RIVM. Het instituut beveelt nader onderzoek aan naar de risico’s voor deze mensen.
Een woordvoerder van Chemours zegt dat personeelsleden die dat wensen op kosten van het bedrijf een bloedtest kunnen laten doen.