IKAZIA ZIEKENHUIS

Waar komt lage vaccinatiegraad in Rotterdamse achterstandswijken vandaan? 'Communicatie is niet toereikend en in ieder geval te laat geweest'

Ter illustratie
Ter illustratie © Orange Pictures Nieuws
Inwoners van achterstandswijken in Rotterdam zijn onvoldoende en te laat bereikt over het vaccineren tegen het coronavirus. Dat denkt de directeur van het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis. Het is volgens hem de grootste oorzaak van de lage vaccinatiegraad in de stad.
Uit cijfers van de GGD blijkt dat minder dan de helft van de inwoners in de wijken Delfshaven, Charlois en Feijenoord volledig is gevaccineerd. Rob Kievit, directeur van het Ikazia Ziekenhuis, geeft aan dat desinformatie in deze wijken een belangrijke reden is voor de lage vaccinatiegraad. "Ik denk dat wij deze mensen onvoldoende bereikt hebben. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de communicatie richting deze wijken niet toereikend en in ieder geval te laat is geweest," zegt Kievit.
Het effect in het ziekenhuis is merkbaar: veel van de opnames zijn voor ongevaccineerde mensen, die afkomstig zijn uit de wijken waar de vaccinatiegraad beneden peil ligt. Het Ikazia Ziekenhuis zet zich intussen wel extra in om deze groep mensen te bereiken. "Een van onze longartsen heeft een aantal weken geleden via de lokale Turkse televisie een uitgebreid verhaal over Covid gehouden. Dat is vertaald voor de Turkse mensen. Een imam en een Turkse influencer zijn er bij geweest. Dat is op een zaterdagavond uitgezonden."
Dat is niet de enige inspanning die het ziekenhuis onderneemt, beaamt Kievit. "De laatste maanden zijn er al de nodige initiatieven om ervoor te zorgen dat juist deze groep mensen gevaccineerd wordt. Artsen worden op zaterdagen extra ingezet om mensen gevaccineerd te krijgen."

Huisartsen

Ook huisartsen gaan zich extra inspannen om patiënten zonder inenting te bereiken. Alle ongevaccineerden krijgen een brief met het aanbod om te komen praten als er vragen zijn over het vaccineren. Huisarts Martine Uil uit Charlois is een van hen. "Het is niet mijn bedoeling mensen over te halen, maar ik vind het jammer als mensen op basis van onvoldoende informatie zich niet laten inenten." In haar wijk is het aantal ongevaccineerden het hoogst van Rotterdam, 43,6 procent. Dat is goed merkbaar. Ze ziet veel zieke mensen in haar praktijk.

Onvruchtbaar

Volgens Uil zijn onwetendheid en angst de belangrijkste redenen voor mensen om de prikken niet te halen. Dat het vaccin je onvruchtbaar zou maken, is een van de veelgehoorde argumenten die ze te horen krijgt in haar praktijk, vooral van jonge vrouwen. Uil: "Ik leg dan uit dat het vaccin maar voor een klein deel uit virusdeeltjes bestaat en dat dit na twee weken uit je lichaam is. De rest van de stoffen in het vaccin zijn hulpstoffen. Met die stoffen hebben we al veel ervaring in andere vaccins. De angst is echt ongegrond."
De huisarts vindt het goed dat de GGD een andere strategie kiest. "Goed om nu van grootschalig naar fijnmazig te gaan. De fase van informatie zenden is nu voorbij en nu moeten we maatwerk gaan leveren." Uil gaat samen met collega's verder met de acties om op de markt voorlichting te geven. Dat zal gebeuren in Carnisse op 8 en 15 oktober.