Woningcorporaties: minder sociale huurwoningen nodig

Het aantal sociale huurwoningen in Rotterdam kan de komende vijftien jaar dalen, maar mogelijk minder snel dan de gemeente wil. Dat schrijven vijf woningcorporaties in een brief aan de Rotterdamse wethouder Schneider.

Havensteder, Vestia, Woonbron, Woonstad Rotterdam en de Stichting Ouderenhuisvesting scharen zich met de brief grotendeels achter de plannen van de gemeente, zoals die staan beschreven in de Woonvisie 2030.

Rotterdam wil het aantal huurhuizen de komende tijd met 20,000 stuks verminderen. De stad moet zo aantrekkelijker worden voor gezinnen en hoger opgeleiden.

De woningcorporaties zijn het grotendeels met de plannen eens. "Deze inkomensgroepen zijn nodig om het voorzieningenniveau in de stad op peil te houden en de leefbaarheid in wijken op orde te houden", schrijven ze in de brief. Maar ze voelen er niets voor om dure woningen in arme wijken te bouwen.

Als het aan de corporaties ligt worden huizen duurzamer. "Daarmee bieden we onze bewoners meer woongenot, tegen een lagere belasting van het milieu."

Wel waarschuwen de corporaties dat ook de huurhuizen van particuliere beleggers moeten worden meegenomen in het beleid. Ook willen ze de mogelijkheid open laten dat er een iets andere mix van verkoop, liberalisering en nieuwbouw/sloop komt.

De corporaties kunnen niet op voorhand aangeven of de gewenste vermindering van 20.000 huurhuizend gehaald kan worden. Voorop staat dat iedereen die recht heeft op een huurhuis, deze ook kan krijgen.

Huurdersverenigingen zijn het niet eens met de plannen om een deel van de goedkope woningen op te doeken. Volgens de belangenorganisaties zal er de komende jaren juist meer vraag zijn naar huizen met een lage huur, onder meer omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

De verenigingen zijn bezig om handtekeningen te verzamelen om een referendum hierover af te dwingen.
Deel dit artikel:

Reageren