nieuws

Rijk geeft Rotterdam miljoenen voor sloop 10.000 woningen op Zuid

Rotterdam kan rekenen op miljoenen extra van Den Haag voor de sloop van 10.000 particuliere woningen op Zuid. Minister Blok heeft het in een brief aan de Tweede Kamer over 'een bedrag dat gelijkwaardig is aan de jaarlijkse investering van de gemeente Rotterdam'.
Rotterdam deed eerder al de toezegging om jaarlijks tien miljoen euro extra uit te trekken om de particuliere woningvoorraad op Zuid aan te pakken. De rijksbijdrage komt dus neer op jaarlijks minimaal tien miljoen euro voor de komende drie tot vijf jaar.
Maar de twintig miljoen van het Rijk en de gemeente is bij lange na niet genoeg om dit onderdeel van het zogenoemde Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) uit te voeren. Daar is jaarlijks vijftig miljoen voor nodig.
De Rotterdamse wethouder Schneider reageert positief op de brief van minister Blok: "Het is een hele goede stap in de goede richting, maar het verhaal is nog niet klaar."
In het NPRZ staat dat de grote woningcorporaties Rotterdam helpen en geld investeren, maar die vinden dat hun primaire taak de sociale huurwoningen zijn. Huurdersgeld willen ze niet vrijmaken voor de sloop en nieuwbouw van particuliere woningen.
Toeslag
Minister Blok zegt toe om de jaarlijkse toeslag die het Rijk in rekening brengt bij de corporaties verder te verlagen als de woningcorporaties bereid zijn te investeren in de particuliere woningvoorraad op Zuid. Of dit de corporaties over de streep trekt, is onduidelijk.
De corporaties hebben wel getekend voor het opknappen en sloop/nieuwbouw van 12.000 sociale huurwoningen op Zuid.
Met het extra geld en de lagere toeslag hoopt minister Blok ook de interesse van marktpartijen voor Zuid te wekken.
Investeerders durven tot nu toe geen geld te steken in de particuliere woningbouw in Zuid, waardoor gemeente en minister Blok een beroep moeten doen op de woningcorporaties.