Duizenden sociale huurwoningen in slechte staat, Woonstad Rotterdam zet intensief onderhoudsprogramma in

Tienduizenden sociale huurwoningen in Nederland verkeren in matige tot zeer slechte conditie, blijkt uit cijfers van de Autoriteit woningcorporaties. De woningen vertonen ernstige gebreken, zijn verouderd of in sommige gevallen zelfs rijp voor de sloop. Woningcorporatie Woonstad erkent dat de opgave groot is en zegt intensiever haar woningvoorraad te onderhouden.

Volgens het onderzoek is de conditie van 49 procent van de sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam beneden peil. “Hoewel de huidige kwaliteit van de woningen van Woonstad beter is dan de verouderde cijfers laten zien, is er nog veel te doen,” erkent de corporatie. De woningcorporatie geeft aan dat de slechte score deels komt doordat veel van de huizen vooroorlogs zijn. "Deze woningen zijn verouderd en daardoor hebben wij een grotere opgave als het gaat om onderhoud", geeft een woordvoerder van Woonstad Rotterdam aan.

90 miljoen per jaar voor onderhoud

Dat het onderhoud hard nodig is, weet de woningcorporatie zelf ook. "Het streven is dat de kwaliteit van de woningen niet onvoldoende is." De woningcorporatie is in 2018 gestart met een intensiever onderhoudsprogramma. Hierbij wordt gedurende een periode van tien jaar jaarlijks 90 miljoen euro vrijgemaakt voor onderhoud: van het vervangen van keukens en badkamers tot het vernieuwen van daken, gevels en funderingen van, voornamelijk de oudere, woningen. Dit onderhoud gaat Woonstad de komende jaren nog meer versnellen.

De gegevens van de Autoriteit woningcorporaties worden aangeleverd door corporaties zelf. Een conditiescore wordt vastgesteld door een onafhankelijk inspecteur. Een woning in goede conditie krijgt een score rond conditie 2. Een score van 3 geeft aan dat er op korte termijn ingrepen nodig zijn om de conditie van het huis op te krikken. Bij 4 gaat het echt om flinke ingrepen. Een score van 5 of 6 geeft een zeer slechte conditie weer.

Verhuurdersheffing afschaffen

Woonstad Rotterdam geeft ook aan dat de wil er wel is, maar dat de financiële middelen niet altijd toereikend zijn. "Woningcorporaties hebben zoveel maatschappelijke taken, maar weinig geld. Niet al het geld kan naar onderhoud gaan, we moeten het ook stoppen in onder andere het bouwen en verduurzamen van woningen", voegt de woordvoerder toe. De verhuurdersheffing zit woningcorporaties in de weg. "De verhuurdersheffing kost ons miljoenen per jaar, die geven we liever uit aan onderhoud. Een afschaffing hiervan betekent dat we meer budget kunnen steken in onderhoud, waardoor onze huurders ook met meer plezier gaan wonen", licht de woordvoerder toe.

Corporaties met meer dan vijftig sociale huurwoningen moeten elk jaar een verhuurdersheffing betalen aan het Rijk. Deze heffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van de woningen en is in 2014 ingevoerd om de staatsschuld te verlichten.

Schimmel, hoge stookkosten en vochtproblemen

Ook in andere delen van onze regio komt het regelmatig voor dat sociale huurwoningen in slechte staat verkeren. Zo zien bewoners van de Staatsliedenbuurt in Schiedam hun woningen verloederen. Deze woningen vallen onder woningcorporatie Woonplus.

De woonsituatie in de wijk is nijpend. "Sommige bewoners zijn ten einde raad. Je komt kinderen tegen, die niet meer in de eigen slaapkamer kunnen slapen door vocht en schimmelvorming. Mensen hebben torenhoge energierekeningen, doordat de gaskachel het niet goed doet." Daarbij bestaat ook nog het gevaar op een koolmonoxidevergiftiging. "Kortom: er is hier heel veel aan de hand", vertelde Dogukan Ergin, fractieleider van DENK in Schiedam in januari aan onze verslaggever.

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen de gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en de huurdersvereniging om de problemen aan te pakken.

Meer over dit onderwerp:
ROTTERDAM NIEUWS
Deel dit artikel: