Ondanks felle kritiek gaat Rotterdam door met ouderenbeleid

De Rotterdamse Rekenkamer had dit voorjaar nauwelijks een goed woord over voor het Rotterdamse ouderenbeleid. Van de 81 maatregelen die het stadsbestuur nam tegen eenzaamheid en voor betere zorg, heeft er maar 1 iets substantieels bijgedragen, was de conclusie. Maar stoppen is geen optie, vindt verantwoordelijk wethouder Sven de Langen. Hij wordt daarin gesteund door een meerderheid van de raad. Een aantal oppositiepartijen vindt echter dat er nieuwe plannen moeten komen.

Wethouder De Langen (zorg en ouderen) heeft aan het begin van deze raadsperiode samen met bijna 100 organisaties en ouderen zelf plannen gemaakt om ouderen beter te ondersteunen. Dat is nodig vanwege de steeds groter wordende vergrijzing. De maatregelen moeten eenzaamheid verminderen, passende zorg bieden en zorgen voor genoeg woningen voor ouderen.

De Rekenkamer Rotterdam heeft dit voorjaar harde kritiek geuit op deze plannen. Volgens de onderzoekers zal het effect van het beleid klein zijn. Het stadsbestuur heeft volgens de instantie 'onrealistische verwachtingen' en 'nog een hele lange weg te gaan'.

'Zo slecht nog niet'

Wethouder De Langen vindt dat de situatie niet zo slecht is als wordt voorgesteld. Hij gelooft dat een groot deel van de maatregelen uiteindelijk wel effect zal hebben. Dat zou uit wetenschappelijk onderzoek blijken. Ouderen zeggen zelf ook dat ze baat hebben bij de nu genomen maatregelen.

Volgens de wethouder zijn er verschillende redenen dat het beleid nog niet helemaal uit de verf komt. Zo zijn nog niet alle maatregelen ingevoerd of juist op een kleine schaal om het eerst eens uit te proberen. Later wordt het dan voor een grotere groep Rotterdammers ingevoerd. Als voorbeeld noemt de wethouder de training om vallen te voorkomen. Dit najaar worden die in steeds meer wijken aangeboden.

Coalitiepartijen zijn het met de wethouder eens. VVD-raadslid Tim Versnel vindt de stelligheid van de Rekenkamer iets te voorbarig. Versnel denkt dat het met eventuele aanpassingen allemaal goed gaat komen. Volledig mislukt? Het CDA-raadslid Christine Eskes denkt van niet. "We zijn er aan begonnen en sommige zaken kunnen nog verbeterd worden", zegt Eskes. Ook wees ze erop dat het door corona ook allemaal wat anders ging dan verwacht.

'Om je kapot te schamen'

Oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam en 50Plus hebben zich geërgerd aan de eerste reactie van de wethouder op het rapport van de Rekenkamer eerder dit jaar. Hij zou te positief zijn geweest over wat er wel bereikt is. "Het is een rapport om je kapot te schamen", vindt Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam. De plannen sluiten volgens hem niet aan op de leefwereld van ouderen.

Ellen Verkoelen van 50Plus vindt dat het ouderenbeleid heeft gefaald. De ouderenpartij vindt dat er juist te veel wordt bezuinigd voor haar doelgroep. Verkoelen had uiteindelijk zelf 81 plannen opgesteld. Zo vindt zij dat er meer maatwerk nodig is. Er moet ook meer naar de wensen en behoeften van ouderen worden geluisterd, en moet er meer geld voor de plannen komen. Het merendeel van deze voorstellen heeft het uiteindelijk niet gehaald. Wel werden er voorstellen van de PvdA aangenomen om de doorstroom van ouderen naar een andere woning te verbeteren.

Meer over dit onderwerp:
REKENKAMER ROTTERDAM WETHOUDER NIEUWS POLITIEK
Deel dit artikel: