Voortgang Feyenoord City baart zorgen: geen bouwakkoord, financiering niet rond en landaanwinning nog niet begonnen

We zijn aanbeland in het laatste kwartaal van 2021. Het laatste kwartaal van het jaar dat Feyenoord nodig had om de financiering en bouwkosten van het nieuwe stadion rond te krijgen. De tijd begint te dringen, nu op enkele onderdelen van Feyenoord City de ‘stoplichten’ nog altijd op rood staan.

Volgens de oorspronkelijke planning had de landaanwinning voor Feyenoord City al gestart moeten zijn. Omdat het nieuwe voetbalstadion deels in de rivier komt te liggen, moet er land 'aangewonnen' worden. Dat betekent dat een baggeraar een nieuw stuk moet creëren, waarop dat deel van het stadion gebouwd kan worden.

Dat de landaanwinning nog niet begonnen is, hoeft niet te leiden tot nog meer vertraging van het stadionplan. Een woordvoerder van het project laat weten dat de originele planning al is aangepast en er geen nieuwe vertraging is. Het is de bedoeling dat het stadion in 2025 opent. Maar de stroperige voortgang in zijn totaliteit zorgt er wel voor dat er bij Feyenoord rekening wordt gehouden met een iets latere oplevering. Qua kosten betekent dit in eerste instantie dat het projectbureau voor Feyenoord City iets langer nodig zal zijn.

Waarschijnlijk begint de landaanwinning aan het eind van het jaar, als er ook duidelijkheid is of het nieuwe stadion er überhaupt komt. Want enkele maanden voor de ‘deadline’ van december, is dat nog altijd hoogst onzeker. En de redenen van die onzekerheid baren meer zorgen, dan het feit dat de landaanwinning nog niet is opgestart.

Twee van de drie stoplichten op rood

Het is inmiddels een bekende metafoor als het gaat over Feyenoord City. Als het gaat over de voortgang van het stadionproject wordt er gesproken over drie stoplichten. Het licht van al die stoplichten moet op groen staan, wil Feyenoord zélf akkoord geven op de komst van het nieuwe stadion.

Het gaat dan om stoplichten voor drie essentiële onderdelen: De opbrengsten voor de club in de businesscase, het rondkrijgen van de financiering van het project en een contract met een bouwbedrijf voor een gegarandeerde bouwsom. Het stoplicht van de businesscase is door de club al op groen gezet en goedgekeurd.

Wat betreft dat bouwakkoord zijn de zorgen het grootst. Het stadion moet volgens de begroting gebouwd worden voor 365 miljoen euro, wat inclusief de financieringslasten uitkomt op een totale som van 441 miljoen euro. Als de bouwkosten hoger uitvallen, kost dat de club geld. Simpel uitgelegd: als de bouwkosten 10 miljoen hoger uitvallen, kost dat Feyenoord over een periode van 25 jaar vier ton per jaar om die kosten weer af te dekken. En op het grote geheel zou de club daar best goedkeuring aan geven. Als de bouwkosten 20 miljoen hoger uitvallen, eet dat al snel acht ton per jaar op uit de inkomsten van de businesscase.

De meest recente berekeningen laten zien dat de bouwkosten weleens tientallen miljoenen hoger kunnen uitvallen. Er kan dan nog worden geschaafd aan de businesscase of er kunnen aanpassingen worden gedaan in het ontwerp en de te gebruiken bouwmaterialen. Maar een kostenoverschrijding van 40 of 50 miljoen is niet op te vangen. In dat geval kan en wil Feyenoord niet akkoord gaan met de bouwbedrijven waarmee gesproken wordt. Die contractgesprekken moeten afgerond worden in dit laatste kwartaal van 2021.

Er zal in die situatie ongetwijfeld nog gevraagd worden om extra geld vanuit de gemeente, maar de raad is daarover eerder al heel duidelijk geweest. Zij willen geen cent extra uitgeven aan het stadionproject.

Een akkoord over de bouwsom lijkt dus nog niet nabij maar zelfs als dat akkoord er komt, is Feyenoord City er nog niet. Ook de financiering van die bouwkosten moet rond zijn gemaakt en dat is nog niet het geval. De grootste tegenvaller zit hem in het gedeelte van de financiering waarbij een groep Nederlandse investeerders betrokken is: De Vrienden aan de Maas.

Ook enkele van deze eventuele investeerders in het nieuwe stadion van Feyenoord hebben de afgelopen tijd te maken gehad met bedreiging en intimidatie van tegenstanders van Feyenoord City. Enkele van deze potentiële investeerders hebben de club laten weten te overwegen uit het project te stappen. De bijdrage van deze groep Rotterdamse investeerders is begroot op 40 miljoen euro. Er moet nog ongeveer 13 miljoen ‘gevonden’ worden om dit te halen.

Politieke sleutelmomenten

Los van het werk dat het projectteam van Feyenoord City zelf nog doet is het politieke debat aanbeland bij de ontknoping. Op 14 december wordt het eindrapport van Deloitte verwacht. Daarin toetst het accountantskantoor of Feyenoord voldoet aan de afspraken die gemaakt zijn met de gemeenteraad. Op 21 december moet het college hun definitieve raadsbesluit opsturen naar aanleiding van dit rapport.

Het definitieve politieke besluit wordt genomen nadat een aangespannen rechtszaak bij de Raad van State is behandeld. Diverse bedrijven en supporters betwisten of de gemeente het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City al had mogen goedkeuren, terwijl niet zeker is of het nieuwe stadion er komt.

De Raad van State behandelt de zaak in de laatste week van november. De uitspraak kan tot zes weken duren, of langer als er nader onderzoek nodig is. De planning is dat de gemeenteraad in januari vergadert over de steun aan het nieuwe Feyenoord-stadion.

Eerder schreven wij al over het scenario als het nieuwe stadion er niét komt. Dat kan je hierboven nog eens lezen. In de komende twee maanden moet er dus nog een hoop werk verricht worden wil Feyenoord alle stoplichten op groen zetten én de gemeenteraad instemmen met de plannen van het Rotterdamse college.

Meer over dit onderwerp:
FEYENOORD CITY RIJNMOND SPORT VOETBAL SPORT NIEUWS
Deel dit artikel:

Reageren