Grondwater van tunnel A4 terug de polder in

Rijkswaterstaat pompt grondwater dat in de tunnelbak van de A4 is gekomen, voortaan terug de grond in. De hoop is dat daardoor de polders niet uitdrogen en verzakken.
Al tijdens de bouw van het nieuwe stuk snelweg tussen Schiedam en Delft bleek dat ondanks de damwanden in de bouwput toch veel grondwater in de tunnelbak stroomt. Om ervoor te zorgen dat de weg niet blank komt staan, wordt dat sinds het begin weggepompt naar de Nieuwe Waterweg.

Omwonenden van de nieuwe snelweg klaagden echter over het dalen van de grondwaterstand en verzakkingen. Daardoor zou schade ontstaan aan hun panden. Rijkswaterstaat zegde toe met een oplossing te komen.

Terug de grond in
Die oplossing is retourbemaling. Het grondwater dat bij de tunnel door de damwanden omhoog komt, wordt weggepomt en via een uitgebreid buizenstelsel verderop weer onder het weiland op een diepte van bijna 40 meter teruggepompt. Rijkswaterstaat verwacht dat hierdoor de grondwaterstand niet meer daalt en de veengrond dus niet uitdroogt en verzakt.

Om te kijken of het systeem goed werkt, worden in de omliggende weilanden peilbuizen aangelegd. De gemeente Midden-Delfland wil meer meetplekken en wil ook betrokken worden bij het onderzoek. Rijkswaterstaat heeft dat toegezegd.

Het onderzoek gaat maanden duren. De eerste resultaten worden half juni verwacht.
Deel dit artikel:

Reageren