nieuws

Kwart Rotterdamse kinderen heeft het niet breed

Eén op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in een gezin met een laag inkomen. Daarmee telt de stad twee keer zoveel kinderen die in relatieve armoede opgroeien als het Nederlands gemiddelde, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Wat een laag inkomen is, hangt af van de gezinssituatie. Voor een stel met twee kinderen legt het CBS de lage-inkomensgrens op 1920 euro per maand. In Rotterdam leven meer kinderen in een gezin met een inkomen onder deze grens dan in de andere drie grootste steden. Het gaat om cijfers uit 2014.

Niet op vakantie

Meer dan de helft van de kinderen uit gezinnen met lage inkomens krijgt nauwelijks nieuwe kleding. Een weekje op vakantie gaan zit er voor hen ook niet in.
Niet-westerse gezinnen moeten het vaakst met weinig middelen rondkomen. Eén op de drie kinderen uit niet-westerse gezinnen leeft in een huishouden met een laag inkomen. In Rotterdam vormen niet-westerse allochtonen 37 procent van de bevolking.
Toename
Het aantal kinderen dat het niet breed heeft, is sinds 2010 toegenomen. In de jaren ervoor was nog sprake van een daling.