Financiële gevolgen samenwerking Hoeksche Waard onduidelijk

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard krijgen 21,5 miljoen euro uit het Gemeentefonds als ze fuseren tot 1 gemeente. Ook krijgen ze een uitkering van Sociale Zaken die nu neerkomt op 2 miljoen euro per jaar. Als ze alleen hun samenwerking uitbreiden, dan krijgen ze geen extra geld.
Veel meer dan dit valt er eigenlijk niet te zeggen over de financiële gevolgen van een samenwerking of een fusie. Donderdagavond presenteerde de provincie een financiële scan tijdens een informatieavond in Mijnsheerenland. De onderzoekers durven vooral in het geval van versterkte samenwerking niet teveel te zeggen over de uitgaven.

Wel werd duidelijk dat de woonlasten voor inwoners van de gemeenten onderling soms wat hoger of lager uitvallen als er een gemeentelijke herindeling komt. Bewoners van Binnenmaas moeten meer gaan betalen. Mensen in Korendijk hoeven minder te betalen en hebben dus financieel voordeel van een fusie tussen de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard.

Hoeksche Raad
Tegelijk met de financiële scan werden de plannen voor een versterkte samenwerking tussen de vijf gemeenten gepresenteerd. Als dat wordt uitgevoerd, komt er een aparte 'Hoeksche Raad' naast de bestaande gemeenteraden. Daarin zitten de fractievoorzitters van alle raadspartijen. De raden besteden de besluitvorming op 17 gebieden uit aan de Hoeksche Raad.

Onderwerpen die dicht bij de bewoners staan worden behandeld in de eigen gemeenteraad. De verschillende gemeenteraden moeten de besluiten die in de Hoeksche Raad zijn genomen uitvoeren.

Bij een gemeentelijke herindeling krijgt de Hoeksche Waard voor de eerste vijf jaar dus 21,5 miljoen euro die nodig zijn om het gemeentelijk apparaat te reorganiseren. Als alleen de samenwerking wordt uitgebreid is er geen financiële steun van het Rijk.

Samenwerking zonder Rijksgeld
Karoline Vorthoren van het CDA in Korendijk denkt dat versterkte samenwerking ook prima kan zonder Rijksgeld: "Wij werken al tien jaar samen. Wij verwachten niet dat een versterking gepaard gaat met frictiekosten. Maar als je zegt: 'ik wil beter, ik wil efficiënter', dan wil je misschien ook dat de kwaliteit omhoog gaat en dat kost misschien meer: dat kan."

Gedeputeerde Van der Sande maakt met het college van de Provincie Zuid-Holland op 5 juli bekend of hij besluit tot een gemeentelijke herindeling van de Hoeksche Waard of dat hij de gemeenten vrij laat om hun samenwerking te versterken.
Deel dit artikel:

Reageren