nieuws

Hulpverlening rond gedode baby faalde

De zorg en hulpverlening aan een Rotterdams gezin waar vorig jaar een baby door huiselijk geweld om het leven is gekomen, is ernstig tekortgeschoten. De geboden zorg paste niet bij de situatie van het gezin, er ontbrak een totaalbeeld en er werd versnipperd gewerkt.
Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg donderdag in een rapport dat in opdracht van de gemeente Rotterdam is gemaakt.
Begin 2015 belandde een tien maanden oude baby uit Rotterdam-Zuid met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed het kindje. De moeder en haar vriend, die woonden aan de Wolphaertsbocht, zitten vast op verdenking van doodslag.
Uit het onderzoek blijkt dat de moeder en haar kinderen een verleden van huiselijk geweld achter de rug hadden en zorgmijders waren. Deze informatie was wel bekend alleen er is niet adequaat hierop gereageerd.
De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge is geschrokken van het rapport en deelt de conclusie dat de hulpverlening heeft gefaald. Onzeker blijft of de dood van de baby voorkomen had kunnen worden als de hulpverlening wel goed was verlopen.
De wethouder wil dat er in de toekomst altijd een 'kindcheck' wordt gedaan als een gezin in de financiële problemen zit. In dit geval is dat niet gebeurd. Ook pleit de wethouder voor een automatische melding bij de huisarts als het gaat om een zorgmijdend probleemgezin. Wethouder De Jonge: "Nu is moeder vanuit de vrouwenopvang na een incident met huiselijk geweld op zichzelf gaan wonen en heeft alle zorg afgewezen. Ik ben het met de inspectie eens dat zorgverleners in zo'n geval altijd op de hoogte gesteld moeten worden."
Om een automatische meldplicht bij zorgverleners na een incident van huiselijk geweld mogelijk te maken, zal de wet aangepast moeten worden.