AZC

Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne vangen tijdelijk statushouders en vluchtelingen op

Het gemeentehuis in Hellevoetsluis
Het gemeentehuis in Hellevoetsluis © Rick Huijzer
Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne volgen het voorbeeld van Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard, Gorinchem en Krimpen aan den IJssel en zetten zich gezamenlijk in om kleine, tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en vluchtelingen mogelijk te maken. Maximaal 98 statushouders en vluchtelingen kunnen terecht op een riviercruiseschip in de Koopvaardijhaven in Hellevoetsluis.
"We vinden dat we als drie gemeenten op Voorne samen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En doordat ook andere gemeenten in de regio kleinschalige opvang bieden, zorgen we er met elkaar voor dat we ook echt van betekenis kunnen zijn om de overvolle AZC’s te ontlasten en de mensen een goede plek te bieden", zegt Milène Junius, burgemeester van Hellevoetsluis.
De opvang is voor de duur van twee à drie maanden. Naar verwachting kan het schip in november in gebruik genomen worden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal daar de noodopvang bieden.

Ridderkerk

Vorige week werd de kade van de Boelewerf in de Ridderkerkse wijk Bolnes genoemd als mogelijke locatie voor een schip waar tijdelijk vijftig tot zeventig statushouders en vluchtelingen opgevangen konden worden. Donderdagavond werd bekend dat Rijkswaterstaat niet toestaat dat op deze plek voor enige tijd een passagiersschip wordt afgemeerd. De locatie ligt te dicht bij de vaarroute en dat raakt aan de vereiste veiligheid.
Ook een andere locatie, de haven bij De Schans, komt niet in aanmerking komt vanwege huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten, waardoor geen plek beschikbaar kan worden gesteld.
Een derde mogelijke locatie is de haven van Ridderkerk (passantensteiger binnenvaart), waar onder meer het containertransferium en de jachthaven zijn gevestigd. Deze locatie wordt nu nader onderzocht op geschiktheid voor het afmeren van een passagiersschip voor de opvang van asielzoekers.

'De urgentie is hoog'

In Nederland is er een groot tekort aan opvangplekken in de bestaande asielzoekerscentra. Dit komt doordat nu nog veel statushouders en vluchtelingen wachten op permanente huisvesting. Hierdoor is in die centra te weinig plek om de nieuwe asielzoekers op te vangen.
Eerder trok commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit aan de bel over de nijpende situatie en riep hij gemeenten in de provincie op om voor het einde van de maand opvangplekken beschikbaar te stellen. "De urgentie is hoog. We hebben geen tijd om lang te vergaderen, we moeten handelen", gaf hij aan.