FEYENOORD CITY

Feyenoord heeft geen vertrouwen meer in nieuw stadion en stopt met Feyenoord City

Het nieuwe stadion van Feyenoord binnen Feyenoord City
Het nieuwe stadion van Feyenoord binnen Feyenoord City © OMA architecten
Feyenoord gaat niet meer door met Feyenoord City, het project om een nieuw stadion op Rotterdam Zuid te laten bouwen. Bouwconcern BAM heeft de betrokken partijen laten weten dat de voorwaarden om het stadion te bouwen extreem gewijzigd zijn. Daardoor vindt de Rotterdamse club het niet meer verantwoord om door te gaan met het langlopende stadionproject.
Er is lange tijd gesproken met de bouwpartner BAM om het nieuwe stadion voor een gegarandeerde bouwsom te laten verrijzen. De bedragen en voorwaarden waar tot dusver over gesproken werd zijn behoorlijk gewijzigd. Feyenoord heeft daarom besloten dat het totaal niet realistisch is om door te gaan met de komst van een nieuw stadion. Door de immens gestegen bouwkosten leek het eind oktober al deze kant op te gaan met Feyenoord City.
Een woordvoerder van Feyenoord verwijst door naar de woorden van president-commissaris Toon van Bodegom, die onlangs aan de media liet weten dat de club op korte termijn, dus binnen enkele weken, duidelijkheid kan geven over Feyenoord City. Goed ingevoerde bronnen bevestigen echter dat er al duidelijkheid is.
Binnen Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is sprake van verontwaardiging richting de BAM. Vanaf de zomer van 2019 zijn er gesprekken gevoerd met het bouwconcern. Tijdens dat proces zou niet eerder zijn aangegeven dat de gewenste bouwprijs van Feyenoord onhaalbaar is.
Tijdens gesprekken in oktober bleek dat er nieuwe voorwaarden bij zijn gekomen, waar Feyenoord niet aan kan en wil voldoen. Er is een enorme stijging van de kostenraming op tafel gelegd. De stijging is deels toe te schrijven aan de hogere grondstofprijzen op dit moment maar de hoofdoorzaak is volgens goed informeerde bronnen ook een koerswijziging bij de BAM.
Het bouwbedrijf maakte recent hun nieuwe beleidsplan bekend, waarin staat dat de BAM zich gaat terugtrekken uit projecten die zij als risicovol inschatten. De prijs die uit de onderhandelingen tussen Feyenoord en het bouwconcern is gekomen is nog hoger dan enkel de prijsstijging van de bouwmaterialen. Bovendien is er geen garantie dat het stadion daadwerkelijk gebouwd kan worden met het bedrag waar nu over gesproken wordt. Bij diverse betrokken partijen is daardoor de vraag gerezen of de BAM überhaupt nog wil meewerken aan het project. Het bouwconcern was niet bereikbaar voor commentaar op de onderhandelingen.

Hoe gaat het verder met Feyenoord na sneuvelen van weer een stadionplan?

Voor het einde van dit jaar komt het bedrijf Deloitte met een rapport aan de Rotterdamse gemeenteraad, waarin wordt getoetst of Feyenoord voldoet aan de gemaakte afspraken met de gemeente Rotterdam. Deze afspraken in het zogenaamde 'position paper' zijn een voorwaarde voor de gemeente om voor 40 miljoen euro deel te nemen in het stadionproject.
Uit het toetsingsrapport zal blijken dat Feyenoord niet aan alle randvoorwaarden kan voldoen, nu er geen akkoord komt met een bouwbedrijf om het nieuwe stadion te bouwen. Hiermee is ook de bijdrage van de gemeente van de baan, waardoor er een streep door het stadionproject van Feyenoord City wordt gezet.
Voor de club breekt er nu een fase aan van, zoals betrokkenen het omschrijven, 'scherven oprapen en doorgaan'. Stadion Feijenoord zal hoogstwaarschijnlijk failliet gaan en ook de voetbalclub zelf kost het afketsen van dit stadionplan zeker zo'n 2,8 miljoen. Feyenoord zal bekijken hoe het de schulden en het eigenaarschap van Stadion Feijenoord kan overnemen.
Pas daarna is er de mogelijkheid om eventueel te kijken naar vernieuwbouw en de alternatieve plannen die er liggen. Bronnen bevestigen aan Rijnmond dat het nog altijd de vraag is of De Moderne Kuip hierbij een alternatief kan zijn. Het is niet de verwachting dat hier al op korte termijn een besluit over valt.
Het is onontkoombaar dat ook de totale gebiedsontwikkeling van Rotterdam Zuid een flinke vertraging zal oplopen als het nieuwe stadion er niet komt. Het bestemmingsplan zal opnieuw moeten worden getekend en goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook moet er opnieuw gesproken worden met ontwikkelaars om tot een plan te komen om Feyenoord City te ontwikkelen zonder een nieuw voetbalstadion. Uiteindelijk gaan er nieuwe woningen komen op Zuid en komt er een ‘Feyenoord City’, alleen het originele tijdspad zal dan zeker niet meer belopen worden.
Vorige week bespraken wij op TV Rijnmond al de meest recente stand van zaken rondom Feyenoord City. Die uitzending, met politici Robert Simons (Leefbaar) en Chantal Zeegers (D66) is hier terug te zien: