nieuws

Brielle laat herrie nieuwe Havenspoorlijn meten

De gemeente Brielle wil precies weten hoeveel herrie de verplaatsing van de Rotterdamse Havenspoorlijn gaat zorgen in het dorp Zwartewaal. Het college van Brielle, waar Zwartewaal bij hoort, wil DCMR Milieudienst Rijnmond een jaar lang geluidsmetingen laten doen.
De nieuwe Havenspoorlijn moet er in 2020 liggen. Het Rotterdamse Havenbedrijf en ProRail bouwen de lijn samen. Er komt onder meer een nieuwe spoorbrug over de sluizen van het Calandkanaal, voor de goederentreinen van en naar de Eerste en Tweede Maasvlakte.

Zorgen


Het gemeentebestuur van Brielle maakt zich zorgen over een toename van de geluidsoverlast, maar de bezwaren hebben tot nog toe weinig uitgehaald. Om precies te weten hoe groot de toename van de geluidsoverlast is, moet wat burgemeester en wethouders betreft eerst een jaar lang een nulmeting worden gedaan. Als de lijn er eenmaal ligt, komen er opnieuw metingen.
De gemeenteraad van Brielle heeft aangedrongen op de metingen, maar moet zich nog wel buigen over de duur en de kosten. Wethouder André Schoon zegt dat de leefbaarheid van Zwartewaal op het spel staat. Volgens het Havenbedrijf blijft het geluid met de nieuwe spoorlijn binnen de normen. "Als straks blijkt dat er hele grote pieken zijn, dan gaan we met elkaar om tafel", zegt hij.