nieuws

Wild! van de spits gaat door

Verkeersonderneming
Verkeersonderneming
Ruim 10.000 automobilisten deden vorig jaar mee met het spitsmijdenproject Wild! van de spits van De Verkeersonderneming. Doel van Wild! van de spits is om automobilisten bewust te maken van alternatieven voor de auto in de spits. In 2015 haalde Wild! van de spits dagelijks circa 4.300 auto’s uit de spits. Dankzij deze resultaten wordt het spitsmijdenproject dit jaar doorgezet en zoekt De Verkeersonderneming wederom een nieuwe groep deelnemers. Eerdere deelnemers kunnen niet meer meedoen. Het doel is dagelijks 4.100 spitsmijdingen te realiseren.

Wie nu frequent in de spits op de snelwegen in de Rotterdamse regio rijdt en/of de oeververbindingen op Voorne Putten (Spijkenisserbrug, Hartelbrug en Harmsenbrug) kan meedoen. Deelnemers dienen de spits te mijden en gebruik te maken van een alternatief. Dit kan een ander vervoersmiddel zijn (zoals de fiets of het OV) of een ander tijdstip van reizen.
Het project loopt tot eind 2016. Deelnemers krijgen met dit project de kans om te onderzoeken welke alternatieven voor hen aantrekkelijk zijn. Deelnemers die nu vijf dagen per week in de ochtend- en avondspits rijden en straks alle spitsen weten te mijden, kunnen maximaal € 120,- per maand verdienen. De verwachting is dat de eerste deelnemers half juni de spits gaan mijden.

De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. Initiatiefnemers van deze samenwerkingsorganisatie zijn de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van Rotterdam (haven, stad en regio) door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken. De Verkeersonderneming is winnaar van Het Gouden RAI Wiel “omdat zij op verfrissende en praktische wijze regionale uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid oppakt.”
****** Ingezonden mededeling ******