nieuws

Raad van State: watervergunning A4 hoeft niet over

Het hoogheemraadschap Delfland hoeft geen nieuwe watervergunning af te geven voor de nieuwe rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist.
Volgens de Raad van State had de vergunning op 15 december 2015 niet mogen worden verleend, omdat de procedure niet goed was gegaan. Tegen die beslissing maakte de stichting De Batavier met succes bezwaar.
Maar omdat uit onderzoek achteraf is gebleken dat vastgelegde normen niet worden overschreden, was zo'n rapportage toch niet nodig geweest. Daarom hoeft er geen nieuwe procedure worden gestart, vindt de Raad van State.
De Batavier, een groep omwonenden, had protest aangetekend tegen het verlenen van de watervergunning waardoor onder meer overtollig grondwater kan worden weggepompt.
De vergunning was in eerste instantie door Rijkswaterstaat bij het Hoogheemraadschap Delfland aangevraagd omdat 400 m3 water de tunnelconstructie zou bedreigen. Later bleek het om bijna drie keer zoveel (1500 m3) te gaan.
Ook bestreed De Batavier de wijze waarmee het overtollige water weer de polder wordt ingepompt. Die bezwaren verklaarde de Raad van State ongegrond.
De problemen rond het overtollige grondwater zorgden er eind 2015 voor dat het enige tijd onzeker was of en wanneer de nieuwe A4 zou worden geopend.
Eind december kon minister Schultz van Haegen de officiële handeling bij de Ketheltunnel verrichten.