nieuws

Aquariumplanten zijn de pest voor een sloot

Sloten en plassen in de regio zijn steeds vaker dichtgegroeid met planten die er oorspronkelijk niet horen. Exoten als het ongelijkbladig vederkruid, de waterwaaier en de waterhyacint verdringen dieren en andere planten. Het zorgt voor eenvormige sloten en een te hoog waterpeil.
Waterschap Hollandse Delta heeft de planten al aangetroffen in Dordrecht, Barendrecht en Ridderkerk. De sloten en vijvers zijn overwoekerd met de uit Amerika afkomstige waterplanten. Ze zijn te koop bij tuincentra en aquariumspecialisten en lijken op de inheemse soorten, maar horen hier niet.

Lange wortels

Beleidsmedewerker waterkwaliteit Leo Apon van Hollandse Delta vermoed dat mensen hun aquarium in de sloot hebben leeggestort. Of dat een vijver in verbinding met een sloot staat, waardoor de plant zich heeft kunnen verspreiden.
Het waterschap inventariseert momenteel de plekken en bekijkt hoe ze te isoleren. Daarna volgt een plan voor de bestrijding.
Apon: "Het wordt nog een hele klus want de planten hebben lange wortels die lastig te bestrijden zijn. Maar het is mogelijk en noodzakelijk. Sloten uitbaggeren, afdekken of zelfs afgraven is nodig. In het verleden hebben we zo ook de grote waternavel al met succes weten te bestrijden."

Wateroverlast

Niet alleen eenvormige sloten is het probleem. De overwoekerde sloten belemmeren ook de afvoer van water naar de gemalen. En dat zorgt voor een hoog waterpeil met wateroverlast tot gevolg. Het waterschap doet daarom een oproep om de exotische planten uit het aquarium of de vijver niet in sloten te dumpen, maar in de GFT-bak.