nieuws

De Hoogstraat, oudste straat van Rotterdam

De Hoogstraat is één van de oudste straten van Rotterdam. In feite is de Hoogstraat een deel van de Schielandse Hoge Zeedijk. Die dijk sluit de Rotte af en daar ontstaat Rotterdam.
De Hoogstraat is dus eigenlijk zo oud als Rotterdam, het is de verhoogde weg waarlangs de beboouwing ontstaat. De naam Hoogstraat komt voor het eerst voor in stukken uit het jaar 1396, maar de straat is dus ouder.
De Schielandse Hoge Zeedijk is de zeedijk van Schiedam naar Gouda. De dijk bestaat nog, in Rotterdam als bijvoorbeeld Westzeedijk en Oostzeedijk.
Rob Noordhoek van Museum Rotterdam: "Het is eigenlijk de eerste grote zeewering en die functie is tot aan de Tweede Wereldoorlog wel vervuld, tot ze de Maasboulevard op deltahoogte brengen".
Middeldam
De naam Hoogstraat is voor de hand liggend, de is een hooggelegen straat op die zeedijk. Aanvankelijk worden andere namen gebruikt. Als in het jaar 1270 het riviertje de Rotte wordt afgedamd door die Schielandse Hoge Zeedijk, noemen ze het de Middeldam.
Aan weerzijden van de Middeldam zijn het Westeinde en Oosteinde. In de 14e eeuw wordt het de Hoogstraat genoemd. Eigenlijk is de Hoogstraat dan Rotterdam.
"De Hoogstraat is altijd de belangrijkste straat van Rotterdam gebleven", vertelt Noordhoek. Het is de plek waar de eerste stenen huizen van de stad worden gebouwd, de rijken gaan er wonen.

Bruisend

In de twintigste eeuw wordt het een winkelstraat. Er komen grote warenhuizen en een aantal bioscopen. Het is een bruisende straat in het centrum van Rotterdam.
Het bombardement van 14 mei 1940 vaagt de Hoogstraat weg. Na de oorlog wordt de straat herbouwd. Niet meer op de precieze plek van voor de oorlog. In Museum Rotterdam is op maquettes uit 1694 en uit 1940 waar de straat heeft gelegen.
In het wederopbouwplan is besloten dat de Hoogstraat vooral een winkelfunctie moet krijgen. Bioscopen gaan naar de Kruiskade.
Twee gezichten
De huidige Hoogstraat heeft twee gezichten. Op het deel tussen de Koopgoot en Mariniersweg zijn vooral winkelketens te vinden. Het stuk van de Mariniersweg naar het Oostplein heeft een heel ander beeld: daar zitten kleinere, echt Rotterdamse bedrijfsjes en zijn meer woningen.