RIJNMOND SPORT

Feyenoord bevestigt: plan voor nieuw stadion valt stil, alle opties liggen weer op tafel

Feyenoord City
Feyenoord City © OMA
Feyenoord heeft bevestigd dat het stadionproject binnen Feyenoord City is stopgezet. Na meerdere dagen overleg met de gemeente en andere betrokken partijen is besloten dat in het komende jaar alle opties opnieuw bekeken worden. Van een ander nieuwbouwplan tot renovatie.
Rijnmond wist zaterdag al te brengen dat de voetbalclub geen vertrouwen meer had in de komst van het nieuwe stadion, nu er geen akkoord bereikt kon worden met een bouwconcern voor de gegarandeerde bouwsom die begroot was. De club vindt het daardoor niet verantwoord om langer door te gaan met dit plan. De officiële formulering vanuit Feyenoord luidt dat de "desastreuze ontwikkelingen in de bouwsector de club nopen om de inspanningen om het beoogde Nieuwe Stadion te realiseren te heroverwegen. Het lopende stadionproject met de beoogde bouwcombinatie valt daarmee stil."
Omdat Feyenoord City om meer gaat dan alleen een nieuw stadion voor Feyenoord was het dit college er alles aan gelegen om niet het totale project af te blazen. Daardoor is er vanaf maandag een spoedoverleg ingelast dat tot en met woensdagmiddag heeft geduurd.
De uitkomst van de gesprekken is dat het stadionplan zoals het er lag van de baan is, maar dat er in het komende jaar wordt onderzocht of nieuwbouw alsnog een optie is. Met een nieuw plan, dus een nieuwe businesscase met financiering en bouwgaranties. En - als het al zover komt - met een veel latere opleverdatum, niet eerder dan in 2028. Uiteraard kan hierbij gebruik gemaakt worden van delen van het plan zoals het er lag maar binnen Feyenoord wordt het gezien als een nieuwe start. Binnen de club wordt daarom ook niet gesproken van een pauze maar van een stop van het project, met een kleine kans op een doorstart.
De club meldt in een officieel statement op hun website "de nu ontstane situatie te gebruiken om alle aspecten van het Stadionproject aan een grondige analyse te onderwerpen. Daarbij zullen naast de ontwikkelingen op de bouw- en grondstoffen markten ook de juridische structuur en financieringsopzet, ontwerp, alsmede mogelijke alternatieven voor Het Nieuwe Stadion mede (her)onderzocht worden."
Want of het realistisch is dat de situatie in de bouwwereld over een jaar genormaliseerd is, valt te bezien. Bouwexperts bevestigen aan Rijnmond dat de bouwprijzen ongetwijfeld weer zullen stabiliseren. Maar of dit een jaar, anderhalf jaar of twee jaar duurt is nu nog moeilijk in te schatten.

Ook renovatie wordt in het komende jaar onderzocht

Feyenoord wil daarom dat alle opties in het komende jaar op tafel komen te liggen in de vervolggesprekken. Niet alleen een nieuw stadionplan of een sterke upgrade van het huidige nieuwbouwplan zijn daarin opties. Ook renovatie van De Kuip, al dan niet binnen Feyenoord City, komt op de agenda te staan.
Het is de grote vraag hoe de gemeenteraad gaat reageren op de uitkomst van het topoverleg op het stadhuis van deze week. In juli werd er nog een amendement in de raad aangenomen, genaamd ‘een spannende finale’. Het document is opgesteld door coalitiepartijen PvdA en GroenLinks, samen met oppositiepartij Leefbaar. Hierin is afgesproken dat er een duidelijke deadline ligt voor het Feyenoord City plan: op 31 december 2021. Op die datum moest de club de bouwkosten en financiering rond moeten hebben en de business case op orde. De opstellers van het raadsplan hebben destijds gezegd dat het 'einde verhaal is' als Feyenoord er niet in slaagt aan de voorwaarden te voldoen. Anders zou de gemeentelijke deelname van 40 miljoen in het nieuwe stadion ook van de baan zijn.
Een paar weken uitstel was wellicht nog bespreekbaar maar nu ontstaat er een hele nieuwe situatie. Of de raad nu nog kan en gaat instemmen met dit idee van Feyenoord en het college om in het komende jaar nieuwe opties te onderzoeken binnen het totale project is dus de grote vraag in de komende periode.