nieuws

Ringrot gesprek van de dag onder boeren

Het is het gesprek van de dag op Goeree-Overflakkee: bij een boerenbedrijf is ringrot aangetroffen. Andere agrariërs zijn op hun hoede. ''Als het uitbreidt dan hebben we een groot probleem.''
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet momenteel onderzoek naar de herkomst en mogelijke verspreiding van deze aardappelziekte. Het onderzoek richt zich op het bedrijf zelf, de aanvoer van het gebruikte pootgoed en de bedrijven waarmee wordt samengewerkt.

Olievlek

"Het gevaar is dat ringrot zich als een olievlek kan uitbreiden", vertelt Frank van Oorschot van LTO Goeree-Overflakkee. "Het is aan ons om te zorgen dat we het onder controle houden."

Jaap van Eck is boer op Goeree-Overflakkee. Volgens hem wordt er veel over de bacterie gesproken. De boer bij wie de ringrot is ontdekt, kent hij niet. "En als ik het zou weten, dan zou ik het niet zeggen", vertelt van Eck. "Er wordt snel scheef naar je gekeken, terwijl je er niet altijd iets aan kunt doen."
De onrust lijkt niet overdreven. Ringrot is een taaie bacterie, waarschuwt onderzoeker Jan van der Wolf van Wageningen UR. ''De meeste bacteriën die planten ziek maken kunnen maar heel kort overleven op droge materialen'', stelt hij. Ringrot kan zelfs bij lage temperaturen jaren overleven op bijvoorbeeld kisten of het metaal van machines.

Verzekeren

De NVWA heeft alle aardappeltelers op Goeree-Overflakkee opgeroepen om extra aandacht te geven aan bedrijfshygiëne. "Ook is het belangrijk dat boeren zich goed verzekeren tegen ringrot", vervolgt van Oorschot. "Boeren op het eiland die dat nog niet hebben gedaan, roep ik op om dat echt te doen."
Van Oorschot gaat problemen aankaarten bij de landelijke organisatie van LTO. "Er ligt een protocol dat we nu nog eens goed onder de loep moeten nemen. Wellicht moet het aangescherpt worden of verder uitgebouwd. Daar gaan we nu wel mee aan de slag."