ROTTERDAM

Rotterdamse gemeenteraad wil door met bouwen woningen in Feyenoord City, stadionplan niet definitief van tafel

Feyenoord City
Feyenoord City © Rijnmond
De Rotterdamse gemeenteraad wil door met gebiedsontwikkeling op de grond van Feyenoord City en dus zal het stadionplan dat nu niet doorgaat niet helemaal van tafel gaan. Dat zou voor het hele gebied grote gevolgen hebben. Er komt dan geen nieuw bestemmingsplan dat nodig is om de woningen te bouwen die nu al gepland zijn.
De gemeenteraad is ontstemd over de nieuwe problemen in het dossier Feyenoord City. Alle partijen reageerden verbaasd dat de bouwkosten 180 miljoen euro duurder uitvallen dan werd gedacht. Dat bleek donderdag tijdens de persconferentie van de Raad van Commissarissen van Feyenoord.
Vorige week zaterdag meldde Rijnmond al dat Feyenoord de nieuwe stadionplannen wilde pauzeren. Redenen hiervoor waren de kostenstijging en het niet kunnen afsluiten van een contract met bouwbedrijf BAM.
Feyenoord wil eerst alles opnieuw bekijken en dan voor de zomer van 2022 de knoop doorhakken. Feyenoord geeft aan dat alle opties, wat de club betreft, open blijven. Ook denkt de club dat het plan voor de bouw van Feyenoord City nog steeds realiseerbaar is. "Maar dat gaat niet makkelijk worden", was de boodschap tijdens de persconferentie.

Stadsbestuur verrast over exacte bedrag kostenstijging

Het Rotterdamse college van B&W kan zich ook vinden in uitstel van de plannen. Er moeten volgens wethouder Van Gils (grote projecten) geen overhaaste beslissingen worden genomen. Toch spreekt Van Gils van een 'teleurstelling'. Hij noemt het niet verrassend wat er nu gebeurt, gezien de problemen in de bouwmarkt. Tijdens het debat zei de wethouder dat ook hij niet wist dat het de stijging 180 miljoen is. Het stadsbestuur was hier door de club niet over geïnformeerd. Van Gils was verteld dat het om een bedrag ging van rond de 100 miljoen euro.
Leefbaar Rotterdam snapt niet waarom de clubleiding al in september wist dat de kosten 180 miljoen hoger zouden zijn en het stadsbestuur niet. Zowel wethouder Van Gils, als zijn collega Kurvers van bouwen en ook burgemeester Aboutaleb werden ieder op de man af gevraagd of zij van de kostenstijging op de hoogte waren. Alle drie zeiden dat in eerdere gesprekken met de club dat bedrag niet is genoemd.
Op de vraag van Robert Simons van Leefbaar of het stadsbestuur druk heeft uitgeoefend op de Feyenoord-leiding, antwoordt Van Gils dat hij en burgemeester Aboutaleb "niet met de vuist op tafel hebben geslagen." Aboutaleb gaf aan dat hij geen enkel gesprek heeft georganiseerd. "Ik heb niets recht willen trekken".
Leefbaar Rotterdam vindt dat niet alleen Feyenoord te weinig informatie met de gemeenteraad heeft gedeeld maar ook het eigen stadsbestuur. "Wanneer heeft u voor het laatst met ons gesproken?" vraagt fractievoorzitter Robert Simons Leefbaar Rotterdam aan Van Gils. "Voor de zomer", antwoordde hij. Simons: "U heeft toch ook een taak om ons netjes te informeren? Het is een groot en risicovol project. Ik heb mij een forensisch inspecteur gevoeld. Ik moest overal info ophalen. Ik heb me daar ontzettend aan gestoord. Hoe kan ik nu als raadslid mijn werk doen."

Gemengde ideeën

Raadsleden wilden weten of het door Feyenoord gevraagde uitstel überhaupt iets oplevert. Raadslid Dennis Tak van de PvdA: "Als de BAM al de conclusie trekt geen vaste prijs te kunnen afspreken, welk bedrijf dan wel? De hele financiering staat dan op het spel. Wat ons betreft kan er geen sprake zijn van uitstel als niet aan de voorwaarden in de Position Paper wordt voldaan". Jeroen Postma van GroenLinks sloot zich aan bij de PvdA.
Leefbaar Rotterdam blijft bij het standpunt dat de gemeente moet stoppen met deelname aan de plannen voor het nieuwe stadion. Het lukt simpelweg niet de financiering rond te krijgen en het bouwcontract af te sluiten, ziet de partij. Robert Simons: "Ik kijk naar de persconferentie, dan zie ik twee moegestreden mannen die verrast waren door de BAM. In september wist u al van de problemen, uw directeur Vollebrecht komt nota bene bij de BAM vandaan."
Ruud van de Velden van de Partij voor de Dieren zei dat toen hij de verklaring van Feyenoord en de gemeente las, hij dacht aan Jiskefet. Bij de woorden van de gemeente dat er geen overhaaste conclusies getrokken moesten worden zei hij: "Ik weet niet wie dit verzonnen heeft, maar diegene moet wakker worden geschud."  
Ellen Verkoelen van 50Plus wil dat het stadion en de bouwplannen nu losgekoppeld worden. Dan kan er direct met het bouwen van woningen worden begonnen. Ook de VVD wil gewoon doorgaan met de geplande woningbouw. Bepaalde woningen die onderdeel van het project zijn, kunnen ook zonder stadion gerealiseerd worden, meent de partij.

Stadionplan nog niet van tafel

De gemeenteraad besloot op voordracht van coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en oppositiepartij Leefbaar Rotterdam om eind december de balans op te maken of het plan door kon gaan. Nu duidelijk is dat Feijenoord niet voldoet aan de eisen van de gemeente wilden de drie partijen dat vastleggen in een motie. Maar nog voor de tekst kon worden ingediend ontstond er commotie. Er volgde spoedoverleg tussen de partijen en uiteindelijk trokken PvdA en GroenLinks zich terug.
Dennis Tak (PvdA) en Jeroen Postma (GroenLinks) hebben volgens Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) gezegd dat ze door de juristen van het college van B&W zijn teruggefloten omdat het bestemmingsplan hierdoor in gevaar kon komen. "Ik vind het een grof schandaal. Wat zijn we hier aan het doen? Leefbaar draait niet en houdt vast aan de tijdslimiet", zei Simons. Leefbaar kwam zelf met de motie, maar die haalde geen meerderheid.
Er volgde een fel debat tussen oppositiepartijen en GroenLinks en de PvdA. De oppositie wilde weten waarom de twee partijen nu ineens niet meer doorpakken.
Jeroen Postma: "Dit plan gaat het niet worden. Daarmee houdt ook de steun van GroenLinks voor dit plan op. Ik wil nieuwe plannen beoordelen. Ik ga nu niet andere vergaande conclusies trekken die gevolgen hebben voor de BVO en de stad." Dennis Tak: "Feyenoord City in de huidige vorm gaat er niet komen. Er wordt niet voldaan aan de eisen en ook niet aan het amendement. Aan de BVO is het nu de taak om te bepalen wat ze willen doen.

Stadsbestuur gelooft nog in een nieuw stadion

Het Rotterdamse stadsbestuur denkt dat het huidige stadionplan nog niet helemaal van tafel is. "Of het gaat lukken blijft een spannende, maar het is zeker een van de opties. Zo niet de voorkeursoptie", aldus wethouder Van Gils. Of anders is er misschien wel een nieuw plan dat kansen heeft. Feyenoord moet de kans krijgen om de komende maanden te gaan kijken wat er mogelijk is.
Wel is duidelijk dat de voorgestelde financiële steun van de gemeente (40 miljoen voor aandelen, 35 miljoen voor infrastructuur en 60 miljoen voor grondaankoop) nu niet meer geldt. Bij een doorstart van het plan of een nieuw plan gaat de gemeente opnieuw bekijken of en hoe ze mee willen doen. Als Feyenoord uiteindelijk na de heroverweging toch niet gaat bouwen, dan kan voor de locatie een ander bouwplan worden gemaakt.

Stoppen stadionplan heeft grote gevolgen woningbouw

Dat het stadionplan niet helemaal weggegooid wordt is ook belangrijk voor de geplande woningbouw. Het bestemmingsplan voor Feyenoord City wordt eind november behandeld bij de Raad van State. Zonder stadion is de kans groot dat het bestemmingsplan er niet komt. Dan is het ook niet meer mogelijk de nu al geplande huizen te gaan bouwen. Er moet dan voor het hele gebied weer een nieuw bestemmingsplan komen. Dat zorgt voor een paar jaar vertraging. Ook al gemaakte afspraken met het Rijk over geld komen dan te vervallen.
De raadsleden willen nu zo snel mogelijk horen wat alternatieven zijn. Ook willen ze snel met de directie van Feyenoord en van het Stadion Feijenoord in gesprek.