NIEUWS

'Zelfs bij daling besmettingen door lockdown zal aantal ziekenhuispatiënten nog enige tijd stijgen'

Het demissionaire kabinet voert naar verwachting een korte lockdown in om het stijgend aantal coronabesmettingen terug te dringen en de druk op de zorg te verminderen. Vermoedelijk gaat het om een 'beperkte lockdown' van drie weken. Ernst Kuipers, topman van het Erasmus MC, noemt de maatregelen 'evident', maar verwacht ook dat bij een daling van de besmettingen het aantal ziekenhuispatiënten de komende weken nog verder zal stijgen.
Naar verwachting worden vrijdagavond meerdere coronamaatregelen aangekondigd. Kuipers vindt het logisch, de besmettingen in de regio snel stijgen, net als in de rest van het land. "Op dit moment liggen er 1700 patiënten in de ziekenhuizen, waarvan 250 in Zuidwest Nederland. Ziekenhuizen moeten daardoor hun corona-afdelingen uitbreiden."
Alle ziekenhuizen worden nu geconfronteerd met uitgestelde operaties. "In het Erasmus MC is dat precies hetzelfde. Je probeert iedere dag te schakelen om patiënten die binnenkomen op te vangen en tegelijkertijd zoveel mogelijk patiënten met een operatie te helpen."
Kuipers verwacht dat dit nog enige tijd gaat duren. "Zelfs als die lockdown ervoor zorgt dat het aantal besmettingen wordt teruggedrongen, dan duurt het nog een week of drie voordat dat leidt tot een daling in de ziekenhuizen."

'Besturen van een olietanker'

De te verwachten maatregen hebben over een aantal weken dus effect. Hoewel Kuipers hoopt dat het aantal besmettingen sterk naar beneden zal gaan, verwacht hij dat de bezetting in de ziekenhuizen nog verder zal stijgen. "Afgelopen donderdag hebben we 16.000 besmettingen vastgesteld. De mensen die daarvan zo ziek worden dat ze in het ziekenhuis terecht komen, dat gebeurt over een week. De mensen die daar zo ziek van worden dat ze op de IC terechtkomen gebeurt over een dag of tien en die liggen er vervolgens drie weken. In Rotterdamse termen: het is het besturen van een olietanker."
En als het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer afneemt, moeten alle behandelingen en operaties die de afgelopen tijd moesten worden uitgesteld nog ingehaald worden. En daarmee is het einde van de enorme druk op de zorg nog lang niet in zicht.
De persconferentie van het demissionair kabinet is vanavond om 19.00 uur onder andere te volgen op Radio Rijnmond.