nieuws

Hellevoetsluis wijst plek aan voor azc

Hellevoetsluis wil 350 vluchtelingen onderbrengen in een nieuw te bouwen asielzoekerscentrum aan de Hellevoetse Achterweg. De gemeente heeft een kavel op het oog en gaat de omwonenden deze week tijdens een besloten bijeenkomst informeren over de plannen.
De huidige voorkeurslocatie voldoet volgens de gemeente aan de eisen die het Centraal orgaan opvang Asielzoekers stelt. Zo moet het azc niet te ver liggen van voorzieningen als winkels, scholen en openbaar vervoer.
Ook mag het AZC andere geplande ontwikkelingen in Hellevoetsluis niet in de weg staan. Daarnaast is volgens de gemeente gekeken naar de samenstelling van de buurt en veiligheidsaspecten.
In september vorig jaar nam de gemeenteraad van Hellevoetsluis een motie aan waarin het college werd gevraagd om de mogelijkheden voor een azc te onderzoeken.
Burgemeester en wethouders komen na de zomer met een uitgewerkt plan. Daarna moet de gemeenteraad zich nog uitspreken.