nieuws

Agniesebuurt 'hoosbui-proof' gemaakt

Bijna alle klimaatdeskundigen zijn het erover eens: door de opwarming van de aarde gaat het vaker en harder regenen. En ook Rotterdam moet zich daar vast op voorbereiden. Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld in de Agniesebuurt. In de komende jaren worden zogeheten regentuinen aangelegd.
Nu loopt het regenwater via dezelfde rioolbuis als het afvalwater uit de huizen naar de rioolgemalen. Maar bij een hoosbui kan dat riool het niet altijd aan. Het rioolwater komt dan weer omhoog, via een put of een toilet. Dat is geen smakelijk idee, omdat het dan gaat om een combinatie van afvalwater en regenwater.
In de Agniesebuurt wordt nu door het Hoogheemraadschap en de gemeente een nieuwe rioolbuis aangelegd. Dat is bedoeld voor alleen het vuile afvalwater. Dat zorgt ervoor dat bewoners geen problemen meer krijgen bij een hoosbui.
Ook worden de straten aangepast. Er worden klinkers neergelegd die regenwater doorlaten. Het zand onder de straat neemt dan het regenwater op. Ook bomen en struiken in de buurt verwerken een deel van het regenwater.