nieuws

Topman Havenziekenhuis kreeg 168.000 euro bij ontslag

Havenziekenhuis
Havenziekenhuis
Het Havenziekenhuis heeft vorig jaar 168.502 euro ontslagvergoeding betaald aan directeur Cor Calis. Dat blijkt uit de jaarrekening 2015 van het kleine Rotterdamse ziekenhuis.
Calis was pas sinds begin 2013 in dienst. Hij had een contract tot 2018. De Raad van Commissarissen was echter niet tevreden over Calis, omdat de uitvoering van de toekomstplannen van het ziekenhuis niet wilden vlotten. Daarom
.

Ver boven het huidige maximum

De ontslagvergoeding is een stuk hoger dan de overheid tegenwoordig toestaat voor bestuurders bij semi-publieke instellingen. Een ontslagvergoeding mag nog maximaal 75.000 euro bedragen. Die regel geldt echter niet voor Calis, omdat het Havenziekenhuis eind 2012 een contract met hem afsloot en de zogeheten wet normering topinkomens in 2013 van kracht werd.
"Dat geld besteed je natuurlijk liever aan de zorg, maar afspraak is afspraak'', reageert een woordvoerster van het ziekenhuis op de vertrekpremie voor Calis.

Verlies

Uit de jaarrekening blijkt dat het Havenziekenhuis vorig jaar met rode cijfers heeft afgesloten: 750.000 euro verlies. Accountantskantoor BDO constateerde vorig jaar al dat het ziekenhuis financieel in de gevarenzone zit. Als er niets verandert, dreigt volgens de accountants zelfs mogelijk een faillissement.
De nieuwe directie heeft de opdracht om van het Havenziekenhuis weer een ''duurzaam gezond ziekenhuis te maken voor de lange termijn'' en verwacht dit jaar al resultaten, zo meldt het jaarverslag.