nieuws

Rotterdam: meer zorgbestuurders krijgen boven norm betaald

Het aantal Rotterdamse topbestuurders in de zorg dat meer verdient dan een minister, is vorig jaar niet afgenomen, zoals de bedoeling is van de overheid, maar juist gestegen. In totaal kregen 69 bestuurders meer dan de norm van 178.000 euro, tegen 67 een jaar eerder.
Het hoogste salaris verdient de top van het Erasmus MC: daar kreeg de voorzitter van de Raad van Bestuur bijna 300.000 euro. Ook bij veel kleinere instellingen dan het academische ziekenhuis verdienen bestuurders teveel.
Dat blijkt uit een overzicht van de gemeente Rotterdam. Die legt uit dat de instellingen niet de wet overtreden, aangezien er een overgangsregeling is. Toch is het stadsbestuur niet over de ontwikkeling te spreken. De gemeente heeft de lijst van alle topsalarissen van zorginstellingen woensdag op internet gepubliceerd.

Overgangsrecht

De wet normering topinkomens ging in 2013 in, maar afspraken die in de periode daarvoor zijn gemaakt, blijven nog enkele jaren gelden.
Zo kan het dus gebeuren dat een bestuurder met wie een jaarlijkse loonsverhoging is afgesproken, boven de wettelijke grens komt. Vanaf 2017 moeten te hoge inkomens wel worden afgebouwd.

Korting op subsidie

De gemeente vindt dat geld voor zorg naar zorg moet gaan en niet naar topsalarissen.
Wethouder Hugo de Jonge is van plan om instellingen die te hoge lonen uitkeren aan hun bestuurders te korten op hun gemeentelijke subsidies. In oktober hoopt de wethouder daar duidelijkheid over te geven.