nieuws

Eén op de vier Dordtenaren leeft van een uitkering

Archief werkzoekende bij UWV
Archief werkzoekende bij UWV
"Er moeten veel meer échte banen bijkomen, anders wordt de tweedeling in onze samenleving alleen maar groter." Dat zegt Bert van de Burgt, wethouder van sociale zaken in Dordrecht en portefeuillehouder in de Drechtsteden.
Van de Burgt hield de Dordtse gemeenteraad woensdag weinig opbeurende cijfers voor. In de Drechtsteden zitten 6600 mensen in de WW, waarvan 4000 in Dordrecht. Inclusief mensen in WSW, WAJONG, WIA en WAO komt hij uit op 25.000 uitkeringen in de Drechtsteden.
Op 1 juli draagt de CDA'er zijn taak over aan Peter Heijkoop, maar volgens Van de Burgt moet zijn pleidooi niet geduid worden als een afscheidsstatement. "Ik vraag hiervoor al aandacht sinds de laatste Prinsjesdag, in september vorig jaar."

Opgetogen

Van de zes gemeentes tellende regio 'scoort' Dordrecht 15.000 uitkeringen. "Omgerekend naar mensen kom je dan uit op 30.000. Dat wil zeggen dat één op de vier Dordtenaren moet rondkomen van een uitkering", aldus Van de Burgt.
In de Atlas voor gemeenten, die de 50 grootste plaatsen in ons land regelmatig met elkaar vergelijkt, staat Dordrecht sociaal-economisch op de 44e plek. Dat is twee plekken hoger dan het was, maar nog altijd ver in de achterhoede.
De Dordtse gemeenteraad was erg opgetogen, dat de stad in diezelfde Atlas op het gebied van wonen een enorme sprong maakte: van plaats 30 naar 14. De aantrekkelijkheid van het woonklimaat gaat dus niet hand in hand met de sociaal-economische ontwikkeling.

Vertrouwen

"De werkloosheid in de regio is mede door de crisis gegroeid. We hebben er van alles aan gedaan. Arbeidsmarktbeleid, bestrijding van jeugdwerkloosheid, armoedebeleid, schuldhulp, maar het zijn allemaal dingen in de marge. Meer echte banen, dat is de oplossing", oordeelt Van de Burgt.
Angst dat hij beschuldigd wordt van over zijn politieke graf heen regeren, heeft hij niet: "Dit signaal heb ik al vaker afgegeven en het is ook al opgepikt. Als de Drechtsteden hier hard aan blijven werken, heb ik wel vertrouwen in de toekomst."