nieuws

Archeo-erf Vlaardingse Broeckpolder van akiet

De Vlaardingse Federatie Broeckpolder is samen met de experimentele archeologie-studiegroep Leiden en de plaatselijke Helenium-vrijwillgersvereniging de bouw van oudheidkundige objecten uit verschillende tijdperken.
Met authentieke in de Vlaardingse polder opgegraven en daarvan nagebootste gereedschappen plus werktuigen verrijzen er in de buurt van de Polderpoort onder meer een Romeinse nederzetting annex garnizoensplaats, twee stenen lemen en ijzeren tijdperk-hutten en een middeleeuws kasteel.
Onder de bezielende begeleiding van Federatie Broeckpolder-toezichthouder Sietse van de Hoek verzetten de studenten van experimentele archeologe/hoogleraar Annelou van Gijn in de zompige klei bergen noest werk dat de goedkeuring moet zien te verkrijgen van de stenge bouwmeester-experts Diederik Pompstra en Leo Wolterbeek.
Niets wordt aan het toeval overgelaten, hoewel loslopende honden en de overvloedige regenval spelbrekers van jewelste blijken voorlopig.
Jack Kerklaan trok de stoute laarzen even aan