nieuws

Alblasserdam: hoe meer afval, hoe duurder

Archieffoto
Archieffoto
Inwoners van Alblasserdam moeten vanaf 2018 betalen voor hun restafval. Naast een basisbedrag voor de afvalstoffenheffing komt er een apart tarief voor het afval, aldus wethouder Peter Verheij.
Nu gooien de Alblasserdammers jaarlijks gemiddeld nog 233 kilo per inwoner in de grijze container of de ondergrondse straatcontainer. Om te voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen moet dat fors omlaag.
Landelijk is het streven om in 2020 driekwart van het huishoudelijk afval apart in te zamelen en te hergebruiken. Per inwoner mag er maximaal honderd kilo afval echt weggegooid worden. Verheij denkt dat dat doel makkelijk haalbaar is.
Rekensommetje
Zo'n honderd gezinnen uit Alblasserdam deden mee aan het afvalscheidingsproject 100-100-100, een proef om huishoudelijk afval intensiever te scheiden. De gezinnen hadden slechts 1,9 kilo restafval per huishouden per week.
In zeven weken tijd is de hoeveelheid 'grijs' afval bij de deelnemers aan de proef met 80 procent gedaald.
Een simpel rekensommetje leert, dat zij uitkomen op zo'n honderd kilo restafval per jaar per huishouden. Dat is dus al veel minder dan de voor 2020 beoogde honderd kilo per inwoner.
Grijze bak verdwijnt
Betalen voor het restafval wordt pas in 2018 ingevoerd, omdat Alblasserdam eerst alle inwoners wil voorzien van de mogelijkheden tot gescheiden inzamelen. De tarieven worden volgend jaar bepaald.
De opzet is dat alle inwoners van laagbouwhuizen straks naast de groene (GFT-afval) en de blauwe bak (papier en karton) straks een oranje container hebben voor inzameling van plastic, blik en drinkkartons. De grijze container verdwijnt.
Restafval in container
Het restafval moet in Alblasserdam dan weer net als vroeger in een zak. Die moet worden aangeboden bij een container, die open gaat met een pasje en registreert wie het afval er in gooit. Zo wordt uiteindelijk de rekening bepaald.
Voor hoogbouwwoningen komen in Alblasserdam andere oplossingen, zoals inzamelpunten en milieustraten.
Wie afval op straat zet om de afvalheffing te ontlopen, riskeert een boete.