nieuws

Meer vmbo'ers in Rijnmond, minder in Zuid-Holland Zuid

De regio Rijnmond kan de komende 14 jaar nog een stijging van het aantal vmbo'ers verwachten. De regio gaat met deze prognose in tegen de landelijke trend.
Door het dalende aantal geboorten in Nederland neemt aantal vmbo'ers landelijk juist flink af, verwacht het samenwerkingsverband
. Zo zijn er over een paar jaar in Zuid-Holland-Zuid ruim 14 procent vmbo'ers minder.

Grote steden

Ook in Amsterdam en Den Haag verwacht het samenwerkingsverband nog een stijging aan vmbo'ers.
Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt de stijging van het aantal vmbo'ers in de regio Rijnmond doordat mensen nog steeds naar de grote steden trekken. Dat zijn veelal jonge gezinnen met kinderen die op een gegeven moment naar de middelbare school gaan.