nieuws

Budget infrastructuur te laag bij hoge groei

snelweg
snelweg
Als de economie sterkt groeit, dreigt er een fors tekort in de noodzakelijke budgetten voor de aanleg van infrastructuur. Alleen al voor wegen en spoorlijnen dreigt tot en met 2030 een tekort van ruim 8,5 miljard euro. Dat stelde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
woensdag in een rapport.
Tijdens de crisisjaren daalden de investeringen met ruim 20 procent, terwijl de bevolking stevig is blijven groeien. Met het oog op bevolkingsgroei met nog eens 1 miljoen in de komende vijftien jaar en een aanzwellende economie is bovenop de geplande uitgaven een inhaalslag nodig.
Het EIB becijferde dat er in de jaren tot 2030 circa 245 miljard euro nodig is.
De bevolkingsgroei zal samen met een aantrekkende economie en een gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt zorgen voor een hogere filedruk, met name
in de Randstad. Na 2020 zal er enige verlichting optreden omdat dan een aantal projecten wordt opgeleverd. De filedruk neemt toe doordat juist huidige knooppunten, zowel op wegen als op het spoor, moeten worden
aangepakt.
Voor rijkswegen is de komende jaren 27 miljard euro nodig en voor het spoor 18 miljard euro. Uit berekeningen blijkt dat voor de wegen jaarlijks ruim 200 miljoen euro te weinig budget beschikbaar is, ofwel ruim 3 miljard euro
voor de gehele periode. Bij het spoor is het tekort ruim 350 miljoen euro per jaar, wat neerkomt op een totaal van circa 5,5 miljard euro.
De 'investeringsopgave' voor gemeentelijke en provinciale wegen en riolering is 52 miljard euro, voor waterkeringen is 20 miljard euro nodig en voor ondergrondse infrastructuur als gas- en elektranetwerken nog eens 27 miljard euro. Daar komen nog allerlei kosten, bijvoorbeeld voor het aankopen van grond en het inhuren van aannemers, bovenop.