nieuws

'Maak toegangswegen Rotterdam gezelliger met bloemetjes'

De toegangswegen naar Rotterdam moeten meer smoel krijgen. Leefbaar Rotterdam wil dat de stadsentrees worden opgedirkt met bloemperken. Dat geeft bezoekers een warm welkom.
Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik maakt met dit voorstel zijn naam waar: “Rotterdam zit weer in de lift, de bezoekersaantallen nemen toe, maar de toegangswegen staan in schril contrast met wat de stad te bieden heeft."
Wat Leefbaar Rotterdam betreft is het dan ook hoog tijd om hier verandering in aan te brengen.
''Laten we zorgen voor entrees met smoel en bezoekers een warm welkom geven, bijvoorbeeld door bloemperken rond de toegangswegen aan te leggen. Het creëert een gezelliger beeld en geeft een veiliger gevoel. Ook dat hoort bij een leefbaar Rotterdam!”
Buitenruimtebeleid
Volgens Van Schaik past zijn voorstel perfect bij het huidige buitenruimtebeleid. “Dit sluit aan bij onze visie en die van het stadsbestuur voor een groene en opgeknapte buitenruimte.''
''Stenige wijken worden opgefleurd en we hebben straks een stadspark op het Grotekerkplein. Het opknappen van onze toegangswegen is dan een mooie vervolgstap”, aldus Van Schaik.