Feyenoord kijkt ook weer naar het verbouwplan van De Kuip uit 2014

In de zoektocht naar alternatieven nu het nieuwe stadion van Feyenoord er niet komt, wordt ook het oude verbouwplan De Nieuwe Kuip uit 2014 weer uit de kast gehaald. De Rotterdamse voetbalclub onderzoekt de komende maanden alle opties en wil daarbij ook het renovatieplan van destijds weer tegen het licht houden.

Feyenoord besloot enkele weken om het vertrouwen op te zeggen in het stadionplan, nadat het bouwconcern BAM een torenhoog bedrag had neergelegd om het nieuwe stadion te bouwen. De club bevestigt dat het gaat om een verhoging van 180 miljoen euro en vindt het daarom onverantwoord om door te gaan met het nieuwbouwplan. Feyenoord heeft aan de andere betrokken partijen, waaronder de gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord, laten weten minstens een half jaar nodig te hebben om alle alternatieven nu te onderzoeken.

'Alle opties liggen open’, is daarbij veel gezegd. En één van die alternatieven is dus renovatie van De Kuip, waarbij ook het verbouwplan uit 2014 weer tegen het licht wordt gehouden. Bekeken gaat worden of dit plan uitgangspunten heeft die alsnog gebruikt kunnen worden als alternatief voor nieuwbouw. In het plan van zeven jaar geleden zou De Kuip 70.000 zitplaatsen krijgen middels een verlenging van de tweede ring. Ook komt er een dak op het stadion.

Ingewijden melden dat het gaat om een verkennend onderzoek en dat dit niet meteen betekent dat dit renovatieplan een doorstart gaat maken. Er is zeker nog geen besluit genomen. Het geeft wel aan wat de club in de praktijk bedoelt met de zin dat 'alle opties weer op tafel liggen' in de komende maanden.

Renovatieplan sneuvelde eerder op de financiën

Saillant detail is dat het renovatieplan uit 2014 de eindstreep niet haalde nadat de club er wat betreft de kosten niet uit kwam met het bouwconcern BAM. Ook de partij waarmee de afgelopen jaren - achteraf tevergeefs - is gesproken over het nieuwbouwplan dat de eindstreep niet haalde. De aanvankelijke kosten van De Nieuwe Kuip waren in 2014 begroot op 196 miljoen euro, maar vielen uiteindelijk fors hoger uit. Het eindtotaal door de oplopende kosten kwam een jaar later uit op 223 miljoen. Een bedrag dat volgens Feyenoord niet rendabel was. “De eerste vijf tot tien jaar na de oplevering zou dit het spelersbudget slechts marginaal verhogen,” was toen het oordeel.

De crisis in de bouw werd als voornaamste oorzaak aangewezen tijdens een persconferentie, waarin Feyenoord in maart 2015 aangaf dat de partijen ‘gezamenlijk hebben vastgesteld dat de onderhandelingen niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat zullen leiden.’ Daarna begon de ontwikkeling van een nieuwbouwplan binnen de gebiedsontwikkeling Feyenoord City.

Met deze geschiedenis in het achterhoofd lijkt het dus niet aannemelijk dat het plan één-op-één uitvoerbaar is met een ander bouwconcern. Laat staan met de BAM zelf, dat de strategische keuze heeft gemaakt om geen risicovolle projecten boven de 150 miljoen meer te willen aannemen. Daardoor kwam Feyenoord er ook niet uit met het bouwbedrijf in de recente onderhandelingen voor het beoogde nieuwe stadion. In de onderzoeken in de komende maanden zal ook dat stadionplan als één van de opties op tafel liggen. Eventueel kan het met een ander bouwbedrijf of een combinatie daarvan alsnog uitgevoerd worden, al lijkt die kans klein. Want voor Feyenoord geldt voor alle opties hetzelfde: het moet de voetbalclub uiteindelijk financieel voldoende vooruit helpen om de risico van de investering te accepteren.

Stadion Feijenoord koerst nog op nieuwbouw

Waar de voetbalclub zelf dus alle alternatieven wil bekijken voor het een besluit gaat nemen over wat het wil met Feyenoord City, is de hoeveelheid opties voor Stadion Feijenoord iets meer ingeperkt. De beleidsbepalers van het stadion willen nog altijd met name onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van nieuwbouw. Een doorstart voor het gestrande plan met aanpassingen aan het ontwerp en businesscase, waardoor er eigenlijk al sprake is van een nieuw plan. Of zelfs een volledig nieuw nieuwbouwplan. Het zijn vooral die opties waar op gestuurd wordt zodat het plan ook goed past binnen de totale gebiedsontwikkeling.

Daar is ook de gemeente Rotterdam veel aan gelegen. In het bestemmingsplan dat er ligt, een document van duizenden pagina’s, is er geen alternatief voor de ingetekende locatie van een nieuw stadion. Ook is er voor de huidige Kuip geen toekomst als voetbalstadion ingericht, waardoor er woningen in die omgeving zullen komen die er niet kunnen komen als er een verbouwd stadion staat.

De gemeente en Stadion Feijenoord geven Feyenoord de tijd om tot een besluit te komen. Het gehele project Feyenoord City is daarmee on hold gezet, maar de gemeente blijft wel met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas in gesprek hoe ze voorlopig verder gaan zonder stadion. Er blijft wel een duidelijke voorkeur voor nieuwbouw op Zuid, zowel bij het college als bij Stadion Feijenoord.

Feyenoord heeft zeker geen streep door nieuwbouw gezet. Tijdens de persconferentie van begin november was wel duidelijk te horen dat er kritisch en sceptisch wordt gekeken naar de kans dat er met een ander bouwconcern op korte termijn alsnog een nieuw stadion kan worden gerealiseerd. Maar mocht die mogelijkheid zich toch aandienen, zal Feyenoord dat zeker niet afwijzen. Vanwege die kleine kans worden wel ook andere opties onderzocht. De verwachting is dat er op zijn vroegst in februari enige duidelijkheid is over welke kant het besluit van Feyenoord op valt, maar het onderzoek kan ook zomaar langer gaan duren.

Dat heeft ook te maken met het feit dat Feyenoord een supporters delegatie wil betrekken in de planvorming voor (het alternatief van) een nieuw stadion. Wanneer er dan een besluit valt, hoopt de club dat deze keuze dan ook meer ondersteund wordt door een groot gedeelte van de achterban.

Deel dit artikel:

Reageren