nieuws

Nieuwe hoop op behoud van geboortezorg in Vlietland

Schiedam en buurgemeenten hebben weer een sprankje hoop dat het Vlietlandziekenhuis een kraamafdeling houdt. De directie van Franciscuszorg wil sinds de fusie vorig jaar de geboortezorg concentreren in Rotterdam. Maar nu wil minister Schippers daar nog eens over praten met het fusieziekenhuis.
Volgens Schippers had het ziekenhuisbestuur de sluiting moeten bespreken met het College Perinatale Zorg, een landelijk adviesorgaan dat gaat over geboortezorg. Maar het CPZ zou nog niet betrokken zijn geweest bij de plannen van het nieuwe Franciscus Gasthuis en Vlietlandziekenhuis.
Wethouder Patricia van Aaken van Schiedam is tevreden. Volgens haar heeft het ziekenhuis eenzijdig besloten om de geboortezorg weg te halen uit Schiedam, zonder dat er draagvlak voor is bij omliggende gemeenten, huisartsen en verloskundigen.
Volgens Van Aaken betekent de uitspraak van de minister dat een deel van het proces over moet. Dat houdt in dat het Franciscus Vlietland-ziekenhuis de plannen opnieuw moet bespreken met alle partijen.
"Een besluit moet met draagvlak worden genomen. En wij zijn niet voor het plan om de geboortezorg naar Rotterdam te halen." Van Aaken hoopt nu dat de geboortezorg alsnog in Schiedam kan blijven.