nieuws

'Verzoek om onderzoek wanbeleid SNS kan wel'

rechter
rechter
Voormalige aandeelhouders van SNS Reaal mogen ook wat de advocaat-generaal betreft om een gerechtelijk onderzoek vragen naar mogelijk wanbeleid bij de genationaliseerde bank en verzekeraar. De belangrijke adviseur heeft de Hoge Raad aangeraden om het eerdere besluit
daarover van de Ondernemingskamer in stand te laten.
De beleggers hadden eerder aangedrongen op een zogeheten enquête naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal. Dat moest in februari 2013 door de Staat worden genationaliseerd om een faillissement te voorkomen. De Ondernemingskamer besliste eerder dat zij in ieder geval bevoegd zijn zo'n verzoek in te dienen.
De Staat en het voormalige SNS Reaal zelf betwistten dat en klopten aan bij de Hoge Raad. Een wanbeleidprocedure bij de Ondernemingskamer is voor aandeelhouders vaak een eerste stap richting schadevergoeding.
Adviezen van de advocaat-generaal worden meestal overgenomen door de Hoge Raad. Wanneer de hoogste beroepsrechter het advies opvolgt, betekent dit overigens nog niet dat er ook daadwerkelijk een enquête gaat plaatsvinden. De Ondernemingskamer heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag of het verzoek om een onderzoek toegewezen dient te worden.
Of de beleggers nog recht hebben op compensatie voor de onteigening van hun aandelen bij de nationalisatie van SNS Reaal, is ook aan de Ondernemingskamer. Die moet daar nog een definitief oordeel over vellen. Eerder stelde het hof dat de door de overheid geboden vergoeding van nul euro te karig was, maar de Hoge Raad bepaalde later dat de uitkomst niet
per se een hogere compensatie hoeft te zijn.