nieuws

'Grondwaterstand daalt minder bij Ketheltunnel'

Ingang Ketheltunnel A4
Ingang Ketheltunnel A4
De maatregelen om de daling van de grondwaterstand rond de Ketheltunnel tegen te gaan, helpen. Dat zegt Rijkswaterstaat op basis van eerste metingen, na het in gebruik nemen van het retourbemalingssysteem.
Sinds een maand zorgen dertien leidingen naast de tunnel ervoor dat het grondwater dat naar de verdiepte A4 lekt, wordt opgevangen. Via de leidingen wordt het water in de bodem ernaast op een diepte van 20 meter teruggepompt om verzakkingen in de buurt tegen te gaan.

Lekkage

Al tijdens de bouw van het nieuwe stuk snelweg tussen Schiedam en Delft bleek dat ondanks de damwanden in de bouwput toch veel grondwater in de tunnelbak stroomt.
Om ervoor te zorgen dat de weg niet blank komt staan, wordt dat sinds het begin weggepompt naar de Nieuwe Waterweg.
Omwonenden van de nieuwe snelweg klaagden daarna over het dalen van de grondwaterstand en verzakkingen bij hun huizen. Rijkswaterstaat bedacht daarom de oplossing met de retourbemaling.