nieuws

Grote schoonmaakactie in natuurgebied Vijfsluizerhaven

In het onlangs aangelegde natuurgebied Vijfsluizerhaven in Schiedam is vrijdag een grote schoonmaakactie gehouden.
Mensen van Recycled Park en ARK Natuurontwikkeling haalden plastic afval weg, dat de afgelopen maanden in het getijdengebied was aangespoeld.
Het ingezamelde plastic wordt gebruikt om een drijvend groen kunstmatig eiland in de Rijnhaven van Rotterdam te maken.

Natuurlijke oever

Het water van de Vijfsluizerhaven stond ooit in verbinding met de voormalige Poldervaart en de Nieuwe Maas. Tijdens de bouw van de Beneluxtunnel werd de Vijfsluizerhaven met een dam afgesloten van de rivier.
Door die afsluiting, de havenactiviteiten en meer bebouwing nam de waterkwaliteit en het aantal natuurlijke oevers fors af. Veel natuurlijk leven verdween uit de Maas.
Rijkswaterstaat besloot een paar jaar geleden tot een 'tegenaanval': de natuur moest op een aantal plaatsen weer meer ruimte krijgen, zoals bij Klein Profijt, het Dordtsche Avelingen en de Vijfsluizerhaven.
Over een halve kilometer lengte werd het water uitgediept en voorzien van flauw aflopende natuurvriendelijke oevers.